NEMA SAGLASNOSTI OKO PROJEKTA ZAOBILAZNICE: PRINCIPIJELNA KRITIKA ILI NOVA TRGOVINA

   Na jučerašnjem (srijeda, 13. septembar) skupštinskom zasjedanju jedna od najinteresantnijih tačaka dnevnog reda je bila Informacija o realizaciji projekta zaobilaznice oko grada Brčkog, JP Putevi. Ova tačka je trebala da posluži kao uvertira već najavljenom donošenju odluke o izdvajanju dodatnih sredstava (4 miliona eura u ovoj fazi) za završetak zaobilaznice i javno obznanjivanje da se zaobilaznica neće završiti u skladu sa planiranim rokovima.

    Mada je ova odluka već ranije pripremljena i javno obznanjena prilikom obilaska zvaničnika Distrikta gradilištu na obilaznici, na ovome skupštinskom zasjedanju trebalo je donijeti i zvanično odluku o izdvajanju pomenutih novčanih sredstava. Da li iz razloga spontano probuđene principijelnosti ili iz nekih drugih, vladajuća većina nije bila jedinstvena oko ovoga prijedloga. Prije svega poslanici SBB-a i jedan poslanik nacionalnih manjina, kao  i jedan dio opozicije, suprotstavili su se vladajućoj logici  dodatnog finansiranja javnih projekata.

    Pale su teške riječi. Doveden je u pitanje cjelokupan projekt koji je kvalificiran kao smišljeno koruptivno koncipiran. Osnovi cilj zaobilaznice, javno je kvalificirano, da se velika javna sredstva preusmjere u privatne džepove. Ili, kako su to neki od poslanika vladajuće većine formulirali: «da bi neki bili dobri», ili «da  uzmu što više na zaobilaznici». Tražilo se «angažiranje eksperata za istraživanje i dokumentaciju kriminala».

    Polemika se polarizirala na dva stava. S jedne stane, javno se konstatuje da je Vlada sklopila štetan ugovor o zaduženju i izgradnji zaobilaznice koja je stavlja isključivo u poziciju finansijera dodatnih sredstava, bez mogućnosti da utiče na sam projekt ili da ga kontroliše, što jednom dijelu vladajuće strukture jučer nije bilo prihvatljivo.

   S druge stane, novi menadžment JP Putevi zamjera Vladi što je sklopila ugovor « o kojem tako malo zna, na sramotu same Vlade». Projekt je započet. Mora se završiti, bez obzira na dodatne troškove. U protivnom šteta će biti još veća. Tu logiku je podržavao najveći broj poslanika iz vladajuće većine.

   Spontano ili iz nekih drugih razloga dio «vladajućih» se suprotstavio ovoj logici. Da li će ostati pri javno izrečenim teškim riječima kritike ili će svoju kritiku pretočite u argumente neke nove trgovine, vidjet ćemo već na sljedećem skupštinskom zasjedanju kada će se usvajati zaključci vezani za dodatno finansiranje izgradnje zaobilaznice.

O.P.L.
   

Pin It
Print Friendly, PDF & Email