VLADA DONIJELA ZAKLJUČAK: PREBROJAVANJE KRVNIH ZRNACA PRI ZAPOŠLJAVANJU U BRČKO DISTRIKTU

     Prije otprilike dvije sedmice, Vlada Brčko distrikta BiH donijela je zaključak po kome će rukovodioci organa javne uprave od sada morati dostavljati spiskove osoba sa kojima planiraju zaključiti ugovore o posebnim poslovima na odobrenje gradonačelniku, dogradonačelniku i glavnom koordinatoru Vlade. Kako se navodi u zaključku, svrha ovakvog prethodnog odobrenja od tri najvažnija člana Vlade je ravnopravna zastupljenost izvršilaca u smislu člana 20. Statuta Brčko distrikta BiH.

    I ptice na grani znaju da je ugovor o posebnim poslovima vrlo efikasno sredstvo za angažovanje politički ili familijarno podobnih ljudi u organima javne uprave, pri čemu se izbjegavaju bilo kakve procedure angažovanja. Ovako angažovane osobe nemaju skoro pa nikakvu odgovornost u svom radu jer ne potpadaju pod definiciju državnih/javnih službenika niti se u zakonskom smislu smatraju zaposlenim osobama (ne zaključuju ugovore o radu niti se imenuju rješenjem gradonačelnika, a nemaju pokriveno ni zdravstveno ni penzijsko osiguranje). Nesumnjivo je da među angažovanim osobama ima sposobnih i stručnih ljudi koji su itekako u mogućnosti da poslove u svojoj struci obavljaju savjesno i kvalitetno. No, kako otvorenost i konkurentnost ne postoji prilikom procedure angažmana, njihov eventualni kvalitet i stručnost u radu biva zasjenjen krošnjom političke ili porodične podobnosti po kojoj su angažovani.

   U tom kontekstu, uistinu je zanimljiv doneseni zaključak Vlade. Očigledno je da neko nije zadovoljan poštivanjem brčanske nepisane etničke formule 4:4:2 prilikom angažovanja po ugovoru o posebnim poslovima. Iako zaključak Vlade ne pominje da se radi o poštivanju etničke ravnopravnosti (jer ni član 20. Statuta ne govori o etničkoj ravnopravnosti), u brčanskim uslovima vrlo je izvjesno da se radi upravo o prebrojavanju krvnih zrnaca i etničkoj ravnopravnosti. Čisto sumnjamo da se zaključak Vlade odnosi na poštivanje polne, starosne ili neke druge vrste ravnopravnosti. Stoga će se od sada slati spiskovi izvršilaca koje organ javne uprave planira angažovati na odobrenje gradonačelniku koji je Srbin, dogradonačelniku koji je Hrvat i glavnom koordinatoru koji je Bošnjak. I ništa u brčanskim uslovima tu ne bi bilo sporno, da se ovaj zaključak Vlade ne poziva na smisao člana 20. Statuta kao ključni razlog svog donošenja. Uporedimo član 20. Statuta Distrikta sa osnovnim elementima ugovora o posebnim poslovima.

     Prvo o čemu član 20. govori je da se zapošljavanje u Distriktu vrši na osnovu profesionalnih sposobnosti i održava sastav stanovništva. Ugovor o posebnim poslovima niti predstavlja zapošljavanje, niti je osnov angažmana profesionalna sposobnost, a jedino što će sada da održava u smislu sastava stanovništva je isključivo etnički sastav (a ne starosni, polni ili neki drugi). Drugo o čemu član 20. Statuta govori je da se svi javni zaposlenici biraju na osnovu otvorenog konkursa uz javni oglas, pri čemu nezavisna komisija donosi odluku o izabranom kandidatu zasnovanu na stručnom obrazovanju, iskustvu u struci i stručnim kvalitetama kandidata. Izvršilac po ugovoru o posebnim poslovima niti je javni zaposlenik, niti se bira na osnovu otvorenog konkursa uz javni oglas, niti nezavisna komisija donosi odluku o izabranom izvršiocu, niti je angažman izvršioca zasnovan na stručnom obrazovanju, iskustvu u struci ili stručnim kvalitetama kandidata.

     Dakle zaključak Vlade u smislu člana 20. Statuta odnosi se isključivo na etničku ravnopravnost, prebrojavanje krvnih zrnaca angažiranih izvršilaca po ugovoru o posebnim poslovima. Poražavajuće je što „etničku ravnopravnost“ član 20. Statuta i ne pominje i ona je trebala da bude samo jedan sporedan faktor u kontekstu riječi: „odražava sastav stanovništva“, a u sferi zapošljavanja u javnoj upravi. Još više poražavajuće je to što član 20. Statuta govori o principima otvorenosti, konkurentnosti, nezavisnosti i stručnosti, a kojih nema ni na mapi prilikom zaključivanja ugovora o posebnim poslovima. Uvažavajući potrebu svake osobe da radi i na taj način obezbijedi sredstva za egzistenciju, poražavajuće je i to što je ugovor o posebnim poslovima u potpunosti obesmislio zapošljavanje u smislu člana 20. Statuta Brčko distrikta. Jer zašto bi zapošljavali na određeno ili neodređeno vrijeme, poštovali principe otvorenosti, konkurentnosti, nezavisnosti i stručnosti iz člana 20. Statuta, kada možete angažovati politički i porodično podobne, a bez poštivanja ikakvih principa odabira. I kada bi neko pitao, pa zašto prilikom angažmana izvršilaca po ugovoru o posebnim poslovima niste poštovali principe otvorenosti, konkurentnosti, nezavisnosti i stručnosti iz člana 20. Statuta, odgovor bi u brčanskim uslovima vjerovatno bio: Pa to nisu javni zaposlenici u smislu člana 20. Statuta.

      Sve po potrebama i principu: Tumačimo kako nam se ćejfne. Tako kada je prebrojavanje krvnih zrnaca u pitanju, onda se neko u svrhu njegovog opravdanja u kontekstu ugovora o posebnim poslovima dosjeti „smisla“ člana 20. Statuta pa riječi: „odražava sastav stanovništva“ svede na etničku ravnopravnost, pri tome grubo zanemarujući sve druge, daleko bitnije principe u sferi zapošljavanja o kojima ovaj član govori, a koji bi se barem u nekom elementarnom osnovu mogli primijeniti i za ugovore o posebnim poslovima. Vlada je mogla donijeti i zaključak o tome da će ubuduće u smislu člana 20. biti organizovani javni pozivi za angažman izvršilaca po ugovoru o posebnim poslovima, ali naravno to ne bi odgovaralo političkim i drugim potrebama. Tako je neko odlučio da kod ugovora o posebnim poslovima „brani Statut“ i da u smislu člana 20. Statuta, isključivo broji krvna zrnca.

      Z.K.G.
     

Pin It
Print Friendly, PDF & Email