GDJE JE NESTALA MULTIETNIČNOST U BRČKO DISTRIKTU? Sport, kultura, politika…u Brčkom isključivo u entitetsko-nacionalnim odorama

Konstituisanjem Distrikta Brčko, Marta 2000.godine, jedan od osnovnih ciljeva međunarodne zajednice koju je u Brčkom predstavljao OHR i Supervizor za Brčko, bio je rad na uspostavljanju multietničnosti, kao temeljne pretpostavka ustrojstva Brčko Distrikta BiH.

Prećutna saglasnost OHR-a na slobodnoj dodjeli grantova raznoraznim multietničkim udruženjima, klubovima, i drugim nevladinim organizacijama u Distriktu nije bila slučajna. Time se namjeravala kupiti želja za stvaranjem ambijenta u Distriktu kojim neće dominirati nacionalizam već osjećaj blagostanja kojim se gradi međusobno povjerenje i čime se stvaraju uslovi za multietničnost svega, od Vlade i drugih institucija Distrikta do nevladinih organizacija, sportskih udruženja i kulturnih organizacija. Čak je jedno vrijeme bilo zabranjeno dodjeljivati grantove onim udruženjima koja su bila isključivo jednonacionalna i koja u svojim programima nisu podsticala na multietničnost.

Sve je to preko noći nestalo, zahvaljujući prije svega političkim strankama iz svih naroda, koje su pristale na nacionalizam i sektaštvo u Distriktu na način da se sve dijeli po nacionalnom ključu. Tu multietničnost više nije bilo mjesta.

Tako danas u Distriktu imamo tri nacionalna odvojena kulturna društva koja, svaka za svoj etnos, promovišu kulturne vrijednosti Bošnjaka, Srba i Hrvata. Tu nema mjesta za druge jer ne postoji jedno zajedničko kulturno društvo koje će promovisati svu raznolikost Distrikta. Imamo i sportske klubove sa dominantnim narodom, u kojima se može pronaći i pokoji igrač iz drugih naroda koji se mora prilagođavati ambijentu i okruženju zavisno u kojoj se entitetskoj ligi taj klub takmiči. Pregledom entitetskih liga lako je uočiti da barem u onim višim rangovima u fudbalu, odbojci, rukometu, kao najpopularnijim sportovima u Distriktu, dominiraju klubovi iz Distrikta koji se takmiče u ligama R Srpske. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati klubovi u svim sportovima koji se takmiče u ligi FBiH. Može se postaviti i pitanje, zašto se nije iskoristio samostalni položaj Distrikta u odnosu na entitete kojim se političkim putem moglo tražiti učešće najboljih klubova iz Distrikta direktno u ligama BiH, a ne u entitetskim ligama.

Kako bilo da bilo, jasno je da se multietničnost u sportu, kulturi i ostalaim javnim djelatnostima u Distriktu nije zaživjela, a sve se to prenosi i na druge oblasti života. Ono što se može uraditi da se spriječi taj trend je da se prestanu finansirati oni koji vuku nacionalnim krajnostima, i da se u budžetu Distrikta već za narednu godinu nađe stavka sa koje će se grantovima podsticati projekti kojima se ponovo gradi multietničnost u Distriktu. Sport, kulturu… koji nisu jednonacionalni i koji imaju cilj da se promoviraju brčansku (bosansku) multietničnost i na nivou entiteta kao i države BiH.

 

A.U.
   

Pin It
Print Friendly, PDF & Email