RUPE U VISOKOM OBRAZOVANJU BRČKO DISTRIKTA: Pitanje validnosti diploma iz ranijeg perioda još uvijek nije na dnevnom redu.

Ovih dana pojedini brčanski portali pisali su da je resorno Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH uputilo nadležnoj Agenciji za visoko obrazovanje u BiH obavještenje kojim se ista obavještava o provedenom nadzoru nad radom Evropskog i Internacionalnog univerziteta u Brčkom i da isti zadovoljavaju propisane uslove za rad.

Svrha ovog obavještenja je da se ova dva univerziteta stave ponovo na listu priznatih univerziteta u BiH sa koje su skinuti svojevremeno na osnovu dopisa šefa Odjeljenja za obrazovanje iz ranijeg saziva Vlade.

Navodno je prema pisanju portala Agencija potvrdno odgovorila da će se uskoro ova dva univerziteta zaista i naći na listi priznatih.

Ovo bi mogla biti dobra vijest i za pomenute univerzitete i za studente koji trenutno studiraju i koji će nakon završetka studija dobiti diplome. Međutim, postavlja se pitanje može li Agencija za visoko obrazovanje u BiH ili nadležno odjeljenje Vlade potvrditi da se stavljanjem na listu priznatih univerziteta u BiH rješava i pitanje validnosti diploma koje su izdate u periodu u kojem ovi univerziteti nisu bili na listi Agencije. Je li sve to guranje pod tepih perioda od nekih pet godina u kojima se nije rješavalo pitanje zahtjeva za akreditaciju Evropskog i Internacionalnog univerziteta? Da li potencijalno može postojati opasnost da neko pred nadležnim institucijama pokrene pitanje validnosti diploma izdati u tom periodu?

 Sva ova pitanja traže precizan odgovor prije svega od nadležnih u Vladi koji su pokrenuli i postupak usvajanja izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Brčko Distrikta, u kojem se, kako nezvanično saznajemo, uopšte ne pominju zahtjevi za akreditacije koji su ranije podnijeti od strane univerziteta. Kako god se neko odnosio prema ovom pitanju, čini se da ipak postoji rupa od nekoliko godina kada vlast u oblasti obrazovanja nije činila ništa da se riješi pitanje akreditacija a time i validnosti diploma. O tome se i dalje šuti. Gledajući sa stanovišta pravne sigurnosti, mišljenja su, da se jedino izmjenama Zakona o visokom obrazovanju pitanje akreditacije u prethodnom periodu moglo riješiti. Očigledno je da oni koji su četiri godine u prethodnom mandatu radili na zatvaranju ovih univerziteta ne dozvoljavaju tako nešto.

   Izmjene Zakona o visokom obrazovanju su na dnevnom redu sjednice Vlade koja je u toku, pa se je za nadati da će se na Vladi a kasnije i na Skupštini neko «sjetiti» da ovo ključno pitanje aktualizira na način da ovaj zakon dobije i odredbu kojom će se sporni period od pet godina utvrditi kao valjan u smislu akreditacija univerziteta.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email