(NE)ZAKONITOST BRČANSKIH GRANTOVA: Pravobranilaštvo i Gradonačelnik ne rješavaju problem grantova.

Nakon što je Pravobranilaštvo uputilo pismo nadležnim institucijama Distrikta sa preporukom vezanom za pitanja trošenja javnih sredstava, prije svega grantova i subvencija, u kojim traži da se utvrde limiti za izdvajanje ovih sredstava iz budžeta Brčko Distrikta BiH oglasio se tim povodom i gradonačelnik Distrikta Siniša Milić.

Gradonačelnik pozdravlja inicijativu lokalnog Pravobranilaštva da Vlada i Skupština Distrikta preispitaju opravdanost dodjele enormnih grantovskih sredstava i preporuku da se, kroz buduće budžete, redukuje iznos za te namjene. Milić napominje da problem na koji ukazuje Pravobranilaštvo traje godinama unazad i da on nije eskalirao dolaskom ove ili prethodne Vlade na vlast.

   Interesantno je da i Pravobranilaštvo i gradonačelnik Milić problem vide isključivo u enormnom iznosu koji se izdvaja za ove svrhe, ali ne dovode u pitanje model (zakonitost) izdvajanja ovih sredstava. Pozdravljajući ovu inicijativu Pravobranilaštva i stav Gradonačelnika, koji je vjerovatno istinski kreator ove inicijative, stiče se utisak da ona može imati isključivo ograničene učinke. Eventualno smanjiti ukupan iznos izdvajanja za ove svrhe, ali istovremeno očuvati model funkcioniranja vlasti u Distriktu, odnosno očuvati jedan “parazitski, neinventivni i nezakonit” način života u Distriktu.

   
   Pred Pravobranilaštvo i Gradonačelnika se postavljaju sljedeća pitanja:

-     da li je zakonito da se svake godine izdvaja preko 10 miliona KM koje distribuiraju poslanici iz vladajuće većine bez ikakvih kriterija i ograničenja? Politička volja se pretvorila u samovolju. Tako je u Distriktu moguće dodijeliti javna sredstva bilo kome ako postoji većina da to izglasa. Ako je to legalno, onda apeli ove vrste Pravobranilaštva i Gradonačelnika neće dati nikakvog rezultata.

-    Da li je zakonito da se svake godine pozicioniraju grantovi nevladinim organizacijama u budžetu Distrikta u milionskim iznosima a da nije jasna procedura dodjele i javni interes utroška tih sredstava? Tu se prije svega misli na grantove dodijeljene vjerskim  i drugim nacionalno-stranačkim organizacijama ( i ne samo njima, javnim preduzećima i drugima) za čiju dodjelu se ne poštuje  zakonom predviđena procedura niti legitiman javni interes, kako kod dodjele tako i kod trošenja.

-    Da li je zakonito da se svake godine dodjeljuje na desetine miliona KM javnih sredstava  nevladinim organizacijama i drugim subjektima bez uvažavanja kriterija i procedura utvrđenih u Zakonu o budžetu? Kada su sredstva već dodijeljena, Zakonom o izvršenju budžeta traži se da već određeni korisnici sačine program utroška tih sredstava.

-    I tako bi mogli unedogled…

 

 Ono što je očigledno je da aktualni gradonačelnik i, nadamo se, valjda još poneko iz aktualne vlasti, ne želi da bude nosilac takve političke prakse u Distritku. To je svakako za svaku pohvalu. No, očigledno da ovakva reakcija Pravobranilaštva i Gradonačelnika na ovakvu političku praksu «grebe» isključivo po površini problema, te da neće dati potrebne rezultate. Kada jednom oslobodite neman zvanu vlast i priznate joj neograničene ovlasti, onda ju je teško obuzdati.  Za istinske promjene potrebno je mnogo više učiniti.

 

U.E.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email