SVI DODIKOVI GRADONAČELNICI BRČKOG: Zašto su srpski gradonačelnici Brčkog uvijek iz SNSD-a?

Analizirajući trenutnu političku zbilju Distrikta Brčko, a motivirani najnovijim političkim aferama ili bolje reći igrama u vlasti Distrikta, koje su započete nazovi političkim egzekucijama od strane sadašnjeg gradonačelnika Brčko Distrikta Siniše Milića, nameće se za bitnim analizirati ulogu gradonačelnika kao najznačajnije funkcije u Distriktu, unazad jedne decenije.

    Naime, za 17 godina postojanja Distrikta predstavnici srpskog naroda su najduže držali ovu funkciju, u dva puna mandata i ovaj tekući, ukupno 9 godina. Bošnjaci i Hrvati po dva mandata, ukupno 8 godina.

   Međutim, ono što je primjetno kod gradonačelnika iz reda srpskog naroda u periodu unazad jedne decenije je, da su oni svi od reda dolazili iz reda Dodikovog SNSD-a. Ništa ne bi bilo neobično da se ne zna da svo ovo vrijeme SNSD nije najjača srpska stranka i da je poznato da ona u Distriktu nema politički najsposobnije kadrove. Pod ovim podrazumijevamo dužinu političkog staža i slobodu javnog istupanja, odnosno političkoj retorici koja nije ni blizu nekim kadrovima iz SDS-a, PDP-a ili Socijalističke partije. Postavlja se pitanje, prema kojoj političkoj logici su srpske političke stranke imale i još uvijek imaju konsenzus da gradonačelnici Distrikta budu Dodikovi ljudi.

    Očigledno je da se Dodikova zainteresiranost za funkciju gradonačelnika u Brčkom, putem svojih kadrova, počela javljati 2007-2008 godine, od vremena početka njegove otvorene borbe za ukidanje državnih institucija, poput suda i tužilaštva, i namjere opšteg slabljenja BiH kao države. Upravo se tu uklapa, po svemu sudeći, i briga da se na funkciju gradonačelnika Distrikta postave njegovi kadrovi jer Brčko je država u malom, i u Distriktu bi se, po takvoj logici i strategiji, trebali odvijati slični procesi onima koje Dodik provodi na nivou države. To znači učiniti slabim institucije Distrikta, pokidati njihove veze sa državnim institucijama, i onemogućiti strategiju izgradnje Distrikta kao multietničke i multikulturne zajednice koja bi bila primjer za izgradnju jake multietničke države BiH. Zato se sva ranija dešavanja koja su se vodila kao brčanski politički sukobi (zabrana izgradnje džamije, prepuštanje entitetima da preuzmu neke nadležnosti Distrikta, nerealiziranje bitnih infrastrukturnih projekata, loša legislativa, ne uspostavljanje nekih bitnih institucija, i slično) ne može nikako drugačije gledati već kao dio takve strategije.

    Najnoviji događaji na političkoj areni Distrikta imaju svoje specifičnosti i posebne razloge, ali bi isto tako mogli biti i uvod u još jednu takvu priču prema kojoj se motivi za destabilizaciju Distrikta nađu u bilo čemu, da bi se cilj koji se zove slabljenje institucija Brčko Distrikta BiH ostvario.

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email