BRČANSKI GRANTOVI: Poslanici, budite malo skromniji. Nek' ostane nešto i za narod.

Dugo najavljivane i još duže očekivane tačke dnevnog reda pojavile su se na zadnjem (25. oktobar) zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH. Radi se o Preporuci Pravobranilaštva vezanoj za trošenje grantova i Izvještaju o reviziji utroška grantova udruženja građana, nevladinih organizacija i drugih udruženja u Brčko Distriktu BiH.

    Sama inicijativa Pravobranilaštva i gradonačelnika Milića vrijedna je pažnje, ( i na tome sve pohvale), jer se radi o iznosu od preko pola milijarde KM koji je izdvojen za ove svrhe (grantovi i subvencije) u posljednjih devet godine (u 2017.g. oko 80 miliona KM),  a čije je izdvajanje i trošenje u najmanju ruku sporno.

    No, već uvodna besjeda šefice pravobranilaštva Ilinke Gavrić je ukazala da se radi o «odmjerenom» pristupu ovome problemu, koji ne može dati potrebne rezultate. Naglasak je stavljen na kvantitet utroška javnih sredstava u ove svrhe i potrebi razlikovanja grantova zasnovanih na zakonu i onih drugih. Ne dalje od toga.

    Diskusije poslanika, kod razmatranja Preporuka pravobranilaštva, svele su se na uobičajenu podjelu po oštrini, onih na vlasti i onih u opoziciji. Svi su deklarativno osporavali grantove, ali istinski niko nije bio protiv grantova. Na kraju, diskusija je završena bez bilo kakvog predloženog zaključka, bilo pozicije bilo opozicije, kojim bi se nešto konkretno mijenjalo po pitanju grantovskog trošenja javnih sredstava. Javno se najavljivalo sa skupštinskih govornica da  će se to uraditi kada se bude razmatran revizorski izvještaj o grantovskom trošenju javnih sredstva.

    A onda je uslijedio sramotni šok za sve one koji su pratili Skupštinu. Pri razmatranju Izvještaja o reviziji utroška grantova udruženja građana, nevladinih organizacija i drugih udruženja u Distriktu niko se nije javio za riječ, niti je predložen bilo kakav zaključak. Iz samog izvještaja Revizije moglo se mnogo toga saznati pa i naučiti. Preko  ove tačke dnevnog reda se prešlo u tišini, bez ijedne diskusije (glasa).

    No, za svakog ozbiljnijeg posmatrača političkih zbivanja u Distriktu, ovo se moglo i očekivati. Sam pristup problemu je ukazivao da se ne radi o nakani mijenjanja postojeće političke prakse, nego o pokušaju njene veće kontrole.

    Naime, i Pravobranilaštvo i poslanici i gradonačelnik nisu doveli u pitanje zakonitost postojeće procedure trošenja javnih sredstava u vidu grantova. Sve primjedbe su se svele na kvantitet utroška sredstava i prikrivenu želju jednih da i dalje ostanu u toj poziciji i drugih da se nađu na takvim pozicijama. To potvrđuje činjenica da niko nije  konstatirao nezakonitost ovakvog trošenja javnih sredstava (a najveći dio grantova se nezakonito troši shodno odredbama Zakona o budžetu) niti je predložio zaključak da se ova oblast zakonski uredi. Ostalo se na verbalnim kritikama i ništa više od toga. Kao i obično, građani su na to već navikli.

   Priča se praktično svela na demagogiju: kako da poslanici (vlast) sami sebe ograniče u "legalizovanoj" mogućnosti da shodno svojim ličnim (ne više ni nacionalnim ni stranačkim) potrebama i interesima troše javna sredstva, odnosno dodjeljuju ih kome hoće i kako hoće, bez poštivanja bilo kakvih zakonskih ograničenja. Jedini mogući način da se zaustavi ovakva praksa je da se ukaže na njenu nezakonitost i da se ona sankcioniše. Ako je takva praksa zakonita, onda je besmisleno apelovati da neko sam sebi uskrati takve privilegije.

     Za tako nešto nema se ni želje ni političke volje. U krajnjem slučaju to bi bilo kontradiktorno principu na kojem funkcionira vlast u Distriktu. Još odavno je konstatovano da se multietnička vlast u Distriktu formira i funkcionira isključivo na principima: prvo nacionalnom, onda stranačkom, a sada otvorenom pravu svakog poslanika da shodno svojoj volji, bez zakonskih ograničenja, upravlja javnim dobrom (novčanim sredstvima, radnim mjestima i ostalim privilegijama) Distrikta. Ili što bi narod rekao, da «pljačka» javnu imovinu Brčko Distrikta.  Samo zakonska regulativa može onemogućiti političku samovolju i zloupotrebu. No, to izgleda nikome ne odgovara. "Kupovina" političkog mandata postaje najunosniji posao. Zato niko i ne definira ovakvu praksu kao nezakonitu. Stoga se skupštinska diskusija o grantovima u Brčkom svela na demagoški javni apel: poslanici Distrikta, budite malo skromniji. Nek' ostane nešto i za narod.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email