„KADRIĆ VS MILIĆ“ – Komentar 2 – Ko je tajkun po čijem nalogu je smijenjen Ismet Dedeić?

 Već na sljedećoj temi, stvari su ostale nedorečene. Pitanja su se odnosila na ono što je Kadrić ranije naveo kao stvarni razlog smjene Dedeića: Bošnjačko protivljenje konceptu rješenja za projekat „Luka“.

Pitanja su bila konkretna, upućena gradonačelniku i glasila su: „Da li ste ikada razgovarali i upozorili bivšeg savjetnika i da li se iza Vaše odluke o njegovoj smjeni krije nalog tajkuna za kojeg Distrikt treba da se zaduži 20 miliona maraka, a da se napravi kolosijek za prugu do jedne privatne firme? Da li ste Dedeića smijenili zato što je tražio reviziju projekta Luke jer se iz aktuelne projektne dokumentacije vidi da trasa puta, odnosno pruge, vodi do privatne firme, a ne do Luke?“

Gradonačelnik Milić je počeo objašnjavati dodjelu granta/kredita za Luku, preuzete obaveze Distrikta oko ovog zaduženja i ovlaštenja gradonačelnika i involviranost institucija Distrikta u ovaj projekat. Razradu projekta Luke i odgovornost za nesuglasice prebacio je na Skupštinu kao organ u kome se ove nesuglasice mogu daleko jasnije riješiti i organ u kome su i nastala neslaganja. Naveo je da nema afinitet ni za jedno rješenje projekta Luke i da ga jedino zanima aspekat cijene projekta te da rješenje treba da pogoduje privrednom razvoju Distrikta (u smislu privatnih firmi).

Kadrić je na ovu temu bio nešto konkretniji. Naglasio je da se Vlada u ranijem sazivu nikada nije obavezala na uzimanje kredita, nego na pregovaranje, a da je neko nabrzinu, u zadnja dva mjeseca mandata prošle vlasti, stvorio obavezu za Distrikt. Zanimljivo je reći da je i u ta dva mjeseca „nabrzinu“, Kadrić ipak obnašao funkciju dogradonačelnika – tada najvišu funkciju Bošnjaka u Vladi. Takođe je naveo da je projekat Luke jasno ucrtan u prostorno-plansku dokumentaciju, a da je neko 2012. godine tendenciozno izmijenio trasu projekta, mimo prostorno-planske dokumentacije, a kako bi se pogodovalo samo jednoj privatnoj firmi.

Nismo dobili odgovor ko je taj, odnosno ko su ti „neko“ koji je nabrzinu, u zadnja dva mjeseca mandata prošle vlasti, stvorio obavezu za Distrikt.

Imovinsko-pravni odnosi na trasi nisu riješeni i ne postoji saglasnost Željeznica RS-a preko čije pruge prolazi trasa, izjavio je Kadrić.

     Ostalo je nedorečeno ono ključno iz voditeljevih postavljenih pitanja: Ko je tajkun po čijem je nalogu gradonačelnik navodno smijenio Dedeića? Koja je to privatna firma kojoj projekat pogoduje? Da li je Dedeić tražio reviziju projekta i da li je zbog toga smijenjen?

Z.K.G.

 

Veza sa:

KADRIĆ VS MILIĆ u emisiji “RAZGOVOR S POVODOM” NA RTV HIT – Suprotstavljeni stavovi i paradoksalni zaključi. Komentar 1: “Smjena Ismeta Dedeića”

Pin It
Print Friendly, PDF & Email