ČESTITKE GRAĐANIMA BRČKO DISTRIKTA POVODOM GODIŠNJICE POTPISIVANJA DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA

   Na današnji dan (21. novembar) prije 22 godine u gradiću Dayton (SAD) potpisan je Daytonski mirovni sporazum. Ove godine (2017.) R Srpska je 21. novembar proglasila entitetskim praznikom i neradnim danom. U Brčko Distriktu BiH je primjetno da jedan broj građana i institucija obilježava ovaj dan kao praznik.

    Uz sve moguće primjedbe koje se mogu staviti na sadržaj Daytonskog sporazuma, ipak treba respektirati činjenicu da su se oko njega suglasili relevantni politički faktori ovoga regiona, pa i šire, da je njime uspostavljen mir koji još uvijek traje, te da su stvorene pretpostavke za dogovor razumnih oko modaliteta zajedničkog života na prostorima BiH. Stoga se može s punim pravom predložiti da se ovaj dan obilježava kao praznik i u Brčko Distriktu BiH, ali i u cijeloj BiH.

   Ovaj datum bi trebao da bude državni praznik, ali ne i dan države. Tu razliku je neophodno praviti. On je za sada praznik entiteta R Srpske. No, Daytonski sporazum je legalan i legitiman put do Dana državnosti BiH, 25. novembra, koji je pred nama. Ako želimo da slavimo Dan države, onda treba da slavimo i potpisivanje Daytonskog mirovnog sporazuma.

 U članu 1 aneksa 4 Daytonskog sporazuma, koji je Ustav BiH, stoji da se po međunarodnom pravu nastavlja pravno postojanje države BiH. Dakle, Daytonsnki sporazum je priznato pravno postojanje države BiH  i temeljem Daytona je obezbijeđen njen državno-pravni kontinuitet. Stoga je veoma bitno da se Daytonski sporazum slavi kao državni praznik. Priznavanje Daytonskog sporazuma implicira prihvatanje postojanja države BiH i njenog historijskog kontinuiteta.

    Samim Daytonom osigurano je da 25. novembae (ZAVNOBIH) ima status državnog praznika jer kontinuitetom države BiH obezbjeđen je kontinuitet važenja praznika koji su se slavili u Republici BiH.

    Naravno, ne treba zaboraviti da je Daytonskim sporazumom izmijenjena unutarnja struktura države BiH. BiH je sada sastavljena od dva entiteta, Federacije BiH i R Srpske. Kao što Daytonski sporazum pretpostavlja postojanje i poštivanje države BiH, isto tako pretpostavlja i postojanje dva entiteta koji se moraju uvažavati i poštovati. To je čitava «misterija» Daytonskog sporazuma.

   Ako smo legalisti i malo razumni, onda ćemo poželjeti sve najbolje svim građanima Distrikta, R Srpske i BiH u povodu godišnjice potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kao što ćemo 25. novembra čestitati Dan državnosti svim građanima BiH.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email