KAKO PROFITIRATI ZA 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI BIH

   Na današnji dan, 25. novembra, 1943. Godine, u Mrkonjić Gradu je održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBIH). Ovaj datum se obilježavao kao praznik, Dan državnosti BiH u Republici BiH.

   Daytonskim mirovnim sporazumom u članu 1 aneksa 4 (Ustav BiH) definiran je pravni kontinuitet države BiH. Svi praznici koji su se obilježavali u R BiH nastavljaju svoje važenje i u daytonskoj BiH. Dakle, 25. novembar je i temeljem Daytonskog mirovnog sporazuma državni praznik BiH, Dan državnosti BiH.

    No, ovaj državni praznik, Dan državnosti BiH, se u Brčko Distriktu BiH, koji je pod direktnim suverenitetom države BiH, obilježava na nama (Distriktu) svojstven način. Profiterski. Umjesto državnih institucija Distrikta kao subjekti obilježavanja ovoga praznika se pojavljuju političke stranke i nevladine organizacije.

    Po već ustaljenom običaju SDP, sada u društvu sa DF, u centru grada organizuje svečano obilježavanje Dana državnosti BiH. Ovakvo strančarenje (jer stranka je dio, a ne cjelina društva, za razliku od države) u ime državnog patriotizma ima za glavni cilj stranački politički profit.

    Novoformirana nevladina organizacija «Stećak», preuzela je na sebe ulogu glavnog organizatora proslave Dana državnosti BiH (svečana akademija), te za to dobija grant iz bošnjačke kvote budžeta Distrikta od onih Bošnjaka u vlasti koji bi se oficijelno trebali pojaviti kao glavni organizatori. Time se obilježavanje Dana državnosti BiH svelo na grantovski profit.

   Kao da država, koja se slavi, ne postoji pa se mora iz «ilegale», iz rakursa političke stranke ili nevladine (nedržavne) organizacije podsjećati na njen praznik.

   Obilježavanje Dana državnosti treba da nose predstavnici državne vlasti u Distriktu. Distrikt je dio državne strukture BiH. Predstavnici državnih institucija, Vlade i Skupštine, treba da organizuju prijem i svečanu akademiju u povodu Dana državnosti, a ne stranke i političke organizacije. Umjesto toga oni izdvajaju grant (Bošnjaci) za obilježavanje državnih praznika koji dodjeljuju nevladinoj organizaciji da to radi umjesto njih. Zašto?

Zato što jedan dio njih niti razumije, niti želi da razumije o čemu se tu radi. Drugi dio osjeća stah i nelagodu, prije svega zbog mogućeg gubitka svojih državnih fotelja, da institucionalno (državno) obilježavaju državni praznik u Distriktu jer se sa time ne slažu neki od predstavnika drugih naroda koje doživljavaju superiornijim. Mada obilježavanje 25. novembra, kao državnog praznika ima, zakonsko utemeljenje i opravdanje.

    
   Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti R BiH utvrđeno je da je 25. novembar, Dan državnosti BiH, državni praznik, te da na taj dan državni organi, državna preduzeća i druge pravne osobe ne rade. Bez obzira što je 25. novembar temeljem Daytonskog sporazuma  postao praznik daytonske BiH, pa time i Distrikta, niko od zvaničnika se ne poziva na te odredbe Daytona. Isto tako, zašto građani koji drže do ovog državnog praznika ne uzimaju slobodan dan za 25. novembar kako bi na taj način uveličali ovaj državni praznik.

Umjesto toga, bošnjačke stranke i bošnjački zvaničnici se utrkuju da preko medija čestitaju građanima Dan državnosti BiH, mada, najvećim dijelom, sjede u državnim institucijama (Skupštini i Vladi) Distrikta. No, ni jedna od tih političkih stanaka, niti bilo ko od državnih zvaničnika, ne smije da organizuje proslavu u državnim institucijama i u ime državnih institucija, kao što radi Predsjedništvo BiH.

Tako su stvorio prostor da se obilježavanje ovog državnog praznika i javno iskazivanje državnog patriotizma već godinama u Distriktu svodi na grantovsko i stranačko političko profitiranje.

U moderno doba čovjek bez države je NIŠTA. Očigledno da Bosanci (Bošnjaci), a prije svega  njihovi politički predstavnici, bar kada je u pitanju Brčko Distrikt BiH, još uvijek nisu «shvatili» važnost države i državnih praznika, te se u modernom političkom smislu ne ponašaju kao državotvoran narod (politika). Stoga Bošnjacima (Bosancima) prijeti ozbiljna opasnost da u državno-pravnom smislu postanu NIŠTA.

  O.P.L.  

Pin It
Print Friendly, PDF & Email