BORBA PROTIV KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU

   Ovih dana intenzivirana je javna priča o borbi protiv korupcije u Distriktu. Tako je misija OSCE-a u Brčkom organizovala  Okrugli sto na temu saradnje lokalnih vlasti sa organizacijama civilnog društva, a ove aktivnosti sprovode se u povodu 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Organizatori su konstatovali da je korupcija u BiH postala ne samo pošast koja zalazi u sve pore društva nego i, nažalost, način života u ovoj zemlji. U Brčkom ona dostiže svoj bosanski vrhunac.

   Nažalost, sve ove javne priče o borbi protiv korupcije su, u stvari, u funkciji daljnjeg prikrivanja sistemske korupcije, koja je u Distriktu već odavno prisutna, jer samo stvaraju privid javnog angažmana i borbe protiv ove društvene bolesti.  To se odnosi kako na predstavnike oficijelne vlasti, tako i na predstavnike međunarodne zajednice, ali i nevladin sektor u Distriktu.

   Predstavnici kancelarija OSCA i EU u Brčko Distriktu su samo vizualno šarmantni dodatak na koruptivnom političkom tijelu Brčko Distrikta. Oni, s vremena na vrijeme, organiziraju javne skupove na ove teme koji završe isključivo sa moralnim pridikama, bez ikakvog konkretnog zaključka. Nijedne ozbiljne analize ili izvještaja, nijednoga ozbiljnog zahtjeva ka vlastima Distrikta nismo čuli iz ovih institucija, mada se iz godine u godinu ponavljaju konstatacije o prisustvu sistemske korupcije u Distriktu. Stoga se s pravom postavlja pitanje smisla njihovog postojanja na ovim prostorima.

Na pomenutoj prezentaciji je predstavljen strateški okvir saradnje vladinog i nevladinog sektora u BiH u borbi protiv ove pojave. Težnja je da se na sve moguće načine unaprijedi saradnja javnog sektora i civilnog društva, budući da ona još nije na zavidnoj razini.

    No, civilni sektor je odavno postao dio sistema korupcije u Distrikta. Najvećim dijelom njega formiraju stranke na vlasti i financiraju dodjelom grantova iz budžeta Distritka, koji su, u principu, izvor korupcije. Nestručnost i improvizacija, cenzura i auto cenzura su dodatni razlozi da nevladine organizacija bivaju samo ukras koji stvara dodatni privid da se nešto radi u ovoj oblasti.

    Što se tiče vlasti Distrikta, oni su već odavno shvatili da bez aktivnog prisustva Supervizora u Brčkom oni po tom pitanju ne moraju ništa ni raditi. Što je i logično. Jer po definiciji korupcija i proizlazi iz zloupotreba javnih ovlasti. A najviše funkcije sa najviše moći upravljanja javnim sredstvima su najkorumpiranije. Stoga je iluzorno očekivati da će se koruptivna vlast boriti protiv sopstvene korumpiranosti.

   Ono što vrijedi istaći kada je u pitanju vlast u Distriktu je izjava glavnog koordinatora vlade Damira Bulčevića koji je javno obećao da će se antikoruptivni zakoni ponovo naći u skupštinskoj proceduri. Mada je njihovo donošenje još odavno blokirano od strane vladajuće garniture u Distriktu njegova izjava zvuči hrabro ali i izolirano.

On je  najavio  zaokret  u borbi protiv  korupcije  u  ovoj lokalnoj  zajednici,  istakavši da  ključne  sadržaje  u toj borbi predstavlja set antikoruptivnih  zakona  i Strategija, čije  usvajanje  slijedi. Istakao je da su u parlamentarnu proceduru upućeni zakoni o zaštiti zviždača i uspostavljanje Kancelarije za prevenciju i suzbijanje korupcije.

Nažalost, zaboravio je dodati da su ti zakoni već jako dugo u skupštinskoj proceduri, zasigurno ne bez razloga, uz «tihi» pritanak predstavnika misije OSCa-a i Kancelarije EU u Distriktu da se oni ne moraju usvojiti. Stoga nam jedino ostaje da se nadamo da će ovo javno izrečeno obećanje bar malo ubrzati tu proceduru.
Pomenutim zakonima treba dodati i Zakon o porijeklu imovine na osnovu kojeg se na veoma jednostavan način može ustanoviti ko se nezakonito obogatio u Distriktu. Treba procijeniti imovinu  građana Distrikta, posebno onih koji su obnašali ili obnašaju javne funkcije i njihovih srodnika, te vrijednost te imovine usporediti sa  prihodima koje su ostvarili u periodu  sticanja te imovine. Sve ono što nije proizašlo iz redovnih prihoda na koje se plaća porez trebalo bi se oduzeti.

Naravno, ne mislimo da će sami zakoni riješiti problem korupcije, ali oni su prvi korak u rješavanju ovoga problema.

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email