SKUPŠTINA DISTRIKTA ODLUČILA: NE DIRAJTE NAM GRANTOVE

 Jučerašnja (srijeda, 14. decembar) skupštinska rasprava o trošenju javnih sredstava po osnovu grantova i subvencija otvoreno i nedvosmisleno je pokazala da vladajuća većina (ova kao i sve prethodne) ne želi ništa mijenjati kada je u pitanju trošenje javnih sredstava u vidu grantova.

    Raspravu je pratilo bestidno licemjerstvo poslanika. Gotovo svi poslanici su javno i pred kamarama krajnje oštro kritikovali postojeću  praksu dodjele grantova. No, kada je trebalo usvojiti neki zaključak, kojim bi se, bar formalno, osudila takva praksa i predložile neke promjene, desilo se NIŠTA. Nova prazna obećanja da će se to uraditi u narednom periodu, ali temeljnije i sa više pripreme. Priča za naivne.

    Ono što se moglo čuti u veoma kritičnim diskusijama teško da ima neke ozbiljnije smislene veze sa samim problemom izdvajanja ogromnih javnih sredstava na grantove. A problem se jednostavno svesti na potrebu utvrđivanja nezakonitosti postojeće prakse dodjele grantova.  Ukoliko je postojeći postupak dodjele grantova zakonit, to bi značilo da svaki poslanik ili stranka mogu po svojoj volji izdvojiti velike količine javnih sredstava i dodijeliti ih, bez ikakve procedure utvrđene Zakonom o budžetu, i dodijeliti ih kome god oni hoće, bez ikakvih opštih kriterija njihovog utroška. U tom slučaju je svaka politička priča  o napuštanju takve prakse neozbiljna i besmislena. Zašto bi poslanici u Skupštini Distrikta, od kojih su dvije trećine kupili svoje mandate, uskratili sebi «zakonito» pravo da u mandatu od četiri godine mogu po svojoj volji raspolagati sa najmanje nekoliko miliona KM. Mandat upravo zbog te mogućnosti, a ne da predstavljaju javne interese građana Distrikta. Jedini način da se prekine sa takvom praksom je da se ona tretira kao nezakonita ili da se zakonski precizira nezakonitost takve prakse. No, top nikome nije palo na pamet. Ne bez razloga. Jer niko, pa ni opozicija koja se nada de će u budućnosti biti pozicija, ne želi si oduzeti ta «prava». Prebacivanje odgovornosti na nevladin sektor i kontrolu utroška tih sredstava je besmiclica i demagogija.

    Odgovornost za ovakvo haračenje milionskih javnih sredstava u vidu grantova  prvo snose poslanici, jer nezakonito usvajaju budžet i budžetske amandmane. No, za njih ne postoji krivična odgovornost. Stoga  odgovornost ide na Pravobranilaštvo, Tužilaštvo i Direkciju koji su legalizirali (prihvatili kao zakonito) nezakonito donošenje budžeta. Krajnja odgovornost je funkcionerima koji potpisuju isplatu ovako usvojenih  grantova, jer su nezakoniti, odnosno u suprotnosti sa Zakonom o budžetu Brčko Distrikta BiH.

   Suština je ipak u tome da se ovdje radi o javnim parama, a ne parama Skupštine, Vlade ili poslanika Distrikta. Dakle, javnim parama građana Distrikta koji treba da služe za njihovo javno dobro. Stoga bi bilo dobro čuti i njihov glas: ili možda njihovo ćutanja znači prihvaćanje postojeće prakse trošenja javnih para Distrikta.

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email