I BRČKO DISTRIKT JE SASTAVNI DIO (PROSLAVE «DANA DRŽAVNOSTI») R SRPSKE?

 I pored odluke Ustavnog suda BiH koja je 09. Januar proglasila neustavnim, upozorenja predstavnika međunarodne zajednice da se obilježavanjem 09. januara kao Dana R Srpske krši Ustav BiH i da su za to predviđene sankcije, u Banja Luci je pompezno i glamurozno proslavljen 09. januar kao Dan R Srpske.

Ikonografija i upućene poruke, kako domaćina tako i gostiju, prije svega onih iz Srbije, jasno pokazuju da se radi o nastavku rata 1992-95., samo drugim sredstvima. Poruke su jasne: podjela BiH, odnosno samostalnost R Srpske i njeno pripajanje R Srbiji.

    Ne slučajno, finale ove proslave je planirano i održano u Brčko Distriktu. Distriktu koji je pod direktnim suverenitetom države BiH i nad kojim entiteti nemaju bilo kakve ovlasti. Sama proslava bila je malo «ušminkanija» nego ona u Banja Luci ali je ipak bilo jasno da se ne radi o proslavi R Srpske u Distriktu BiH, kao što je gradonačelnik Milić pokušavao svojom izjavom da predstavi, nego o proslavi u Brčko Distrikta koji je dio i R Srpske. Distrikt se već godinama od strane Banja Luke i lokalnih srpskih predstavnika u vlasti, parcijalnom interpretacijom njegovog određenja kao"kondominijuma", «uštimava» kao dio R Srpske , upravo za ovakve i slične potrebe.

    Osnovni ciljevi ove glamurozne predstave proslave 09. januara, navodnog dana R Srpske i simuliranja državnosti ovog entiteta mogu se svesti na sljedeće:

    
1.    U BiH najviša vlast (suverenitet) pripada srpskom narodu a ona se ostvaruje kroz institucije R Srpske. Iznad nje (R Srpske i srpskog naroda) ne može biti ni država BiH ni njene institucije, pa samim tom ni odluke Ustavnog suda. U BiH imaju važenje samo one odluke na koje pristane srpski narod kroz institucije R Srpske. Svi Ostali koji žive u BiH,  a prije svega u R Srpskoj, moraju se pokoriti tom suverenitetu (vlasti) na prostoru R Srpske (biti robovi ili ljepše rečeno nacionalna manjina), ili spas tražiti u iseljenju iz R Srpske (što je na djelu). Ne postoji ( ne priznaje se)  bh. institucionalni okvir u okviru kojeg bi se mogli civilizirano rješavati sporovi.

2.    Pokušava se obezbijediti pravni kontinuitet (legalitet i legitimitiet) između 09. januara 1992. godine kada je nelegalno formirana R Srpska sa Daytonskim R Srpkom podvodeći pod taj legalitet i legitimitet i sve ono što se radilo u ime srpskog naroda pri stvaranju R Srpske ( ratni zločini etničkog čišćenja i genocida). Stoga se kao nacionalni heroji slave i oni koji su osuđeni za najteže ratne zločine.

3.    Treba pokazati i dokazati da je Brčko Distrikt dio R Srpske kako bi se obezbijedio pravni i fizički kontinuitet i cjelovitost R Srpske, u kojoj srpski narod ostvaruje svoj suverenitet i temeljem kojeg bi se mogao odcijepiti od BiH.

4.    Sve ovo ima i dodatni cilj, obezbijediti kontinuitet vlasti Dodika (SNSD-a) i njegove kamarile manipulirajući sa etno-nacionalnim patriotizmom srpskog naroda u BiH.

  Reakcije na sve ovo bile su mlake, stranačke i lične, a ne državne i u ime države BiH. No, sa glavom u pijesku ne može se dalje. Konsekvence ovih događanja su dalekosežne. One možda ne dodiruju neposredno one na «šiltetima» i u «bogomoljama» u Sarajevu (Federaciji BiH), ali sirovu prijetnju ovih javnih istupa bolno osjete oni koji žive u B. Luci (R Srpskoj), pa i u Brčko Distritku BiH.

   Time ne pozivamo nikoga na bilo kakve sukobe i nasilje (valjda nam je dosta sukoba i nasilja), mada su ove manifestacije ušminkana demonstracija sirovog nasilja, nego na političko i pravno osporavanje neustavne manifestacije sa dalekosežnim negativnim posljedicama,  temeljem zaštite elementarnih ljudskih prava, poštivanja Daytonskog sporazuma, Ustava i institucija BiH, kao i Konačne arbitražne odluke za Brčko.

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email