ZAŠTO JE “(NE)KO” SKRNAVIO BILBORDE PROSLAVE “DANA R SRPSKE” U DISTRIKTU

   Kako javljaju mediji u Brčkom, pa i šire, bilbordi postavljeni na nekoliko lokacija u Brčkom, kojima je najavljeno obilježavanje 09. januara-“Dana Republike Srpske”, sa porukom “Misli na otadžbinu”  osvanuli su 10. januara oskrnavljeni, prekrečeni bijelim jupolom.

Portparol Policije Brčko Distrikta BiH Halid Emkić rekao je da je primljena dojava i obaviješteno tužilaštvo, te da je u toku istraga.

   Ovaj čin skrnavljenja bilborda oštro su osudili gradonačelnik Milić i dogradonačelnik Domić, ocijenivši ga kao narušavanje dobrih odnosa među narodima u Distriktu.

   Naravno da i mi osuđujemo ovo nasilje. Bez obzira što se radi o simboličkom nasilju, ono je ipak predvorje za stvarno nasilje. No, ako hoćemo da ga spriječimo moramo ga prvo razumjeti.

   Kada je u pitanju simboličko nasilje ono se ne može iščitavati isključivo iz svojih označilaca, iz samog čina prekrečavanja javno istaknutih plakata (bilborda), kao što rade gradonačelnik i dogradonačelnik Distrikta.

    Da bi se razumio ovaj čin, mora se otčitavati iz onog označenog, iz onoga što sam čin prekrečavanja bilborda simbolizira. A on simbolizira osporavanje proslave 09. januara, kao Dana R Srpske u Brčkom.

   Nije nikakva tajna da se oko proslave ovoga dana podijelila BiH, pa i Brčko Distrikt BiH. Do usijanja. Ono što je specifikum Distrikta je činjenica da se proslava »Dana R Srpske» u Distriktu desila bez javnog nesuglasja i bez javnog osporavanja od strane zvaničnika Distrikta.

   Niko, ama baš niko, od predstavnika građana (naroda) Distrikta da javno ospori ili se javno zapita kako je moguće da se u Brčko Distriktu BiH, koji je pod direktnim suverenitetom države BiH, javno proslavlja neustavan praznik jednog entiteta (R Srpske),

    Niko da javno ospori ili se javno zapita, kako je moguće da cjelokupni entitetski vrh (R Srpske), na čelu sa predsjednikom tog entiteta, uz državničke vojne počasti (smotra garde), u centru Brčkog proslavlja neustavan praznik a da legalitet i legitimitet proizilazi isključivo iz obavijesti upućene Policiji Distrikta da će predsjednik R Srpske posjetiti Distrikt?!

    Kako je moguće da niko od političkih predstavnika nije javno upitao ili javno osporio da se na javnom mjestu u Brčko Distriktu BiH (centar grada) ističu entitetska zastava R Srpske i druga nacionalna i entitetska obilježja, mada je Konačnom arbitražnom odlukom zabranjeno da se u Distriktu ističu bilo kakvi entitetski simboli bez zastave i obilježja države BiH?!

   Kako je moguće da niko, ama baš niko, nije javno zapitao ili osporio to što gradonačelnik Distrikta, koji predstavlja sve građane Distrikta, zvanično, kao gradonačelnik učestvuje (suorganizuje) proslavu neustavnog praznika, mada zna da je Ustavni sud BiH tu proslavu proglasio neustavnom, a zakoni i odluke državnih organa BiH se direktno primjenjuju u Distriktu.

 
   I dalje da ne nabrajamo…

   Dakle, niko, ama baš niko, od onih koji predstavljaju građane (narode) u Distriktu, na njihovu sramotu, nije javno propitao ili osporio ono što se dešavalo 10. januara u Distriktu. Niko od onih koji su za to plaćeni i koji su izabrani od naroda (građana) da propituju javna dešavanja u ime tih građana i koji su za to ovlašteni.

    Stoga, kada zataji «javna argumentacija (racio)» izabranih predstavnika građana (naroda) onda progovara nagon. Naravno, iracionalno i na neprimjeren i nelegalan način. Čudna neka vremena u Distriktu.

    U neka nama, danas se  čini, bolja vremena neki od poslanika u Skupštini Brčko Distrikta BiH su izjavljivali da Brčko nikada neće postati «Dodikstan». Izgleda da se te njihove izjave nisu obistinile. Brčko Distrikt BiH je 10. januara bio «Dodikstan», uz prećutni pristanak svih zvaničnih predstavnika Distrikta. Sa tendencijom da takav i ostane.

  Izgleda da se upravo zbog toga «neko» neovlašten i na neprimjeren način «morao» pobuniti protiv toga. Ružna neka vremena u Distriktu. Na sramotu i Brčkog i Distrikta, i BiH.

 

O.P.L.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email