DRŽAVNE OVLASTI A PALANAČKA PAMET BRČKO DISTRIKTA

Povodom fijaska sa izvozom jabuka u Rusiju u kojoj je učestvovala i fitosanitarna inspekcija iz Brčko Distrikta, vrijeme je da se zapitamo, da li Distrikt u kadrovskom smislu može ispunjavati sve svoje nadležnosti koje su mu povjerene Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Distrikta? Ili  bi možda bilo bolje postavljeno pitanje, da li su nosioci političke vlasti i ljudi koji donose političke odluke u Brčko Distriktu BiH sposobni da izgrade kvalitetan sistem koji je u stanju da izvršava ovlaštenja koja Distrikt ima?

   Pojedinac kao pojedinac izvršava zakone i prolazi potrebne obuke na bilo kojem nivou vlasti u BiH. Ali politika kroji sistem koji se postavlja unutar svakog tog nivoa vlasti, a koji podrazumijeva i nivo sposobnosti kadrova koji se zapošljavaju kao i kontrolu njihovog rada.

 Ako se uzme u obzir da je Distrikt još prije petnaestak godina priznao svoju nesposobnost u vršenju ovlaštenja veterinarske inspekcije na graničnom prelazu Brčko time što se saglasio sa njegovim ukidanjem, ili činjenica da se mnogi projekti na nivou svih organa vlasti u BiH provode bez značajnijeg učešća Distrikta u njima, kao i da se sredstva svjetske ili evropske banke ne dobijaju zbog svađa na nivou vladajućih političkih stranaka Distrikta, dovoljno govori o naprijed pomenutoj sposobnosti.

   Poznato je da političke stranke kroje zapošljavanje u Distriktu i da na indirektan način predstavljaju krivce za svaki propust koji „podobni“ primljeni zaposlenici naprave u svom radu, jer su ih oni primili. U Brčkom odavno ne važi princip zapošljavanja po znanju i sposobnosti već po podobnosti, i zato ne čude greške koje takvi pojedinci koji budu primljeni u upravu naprave. Ove nadležnosti prevazilaze lokalni karakter. Sistem koji treba izgraditi za njihovo izvršavanje svakako mora biti praćen i koordiniran od strane državnih organa i institucija pošto je Distrikta „pod direktnim suverenitetom Bosne i Hercegovine“.

Ukratko, može se zaključiti sljedeće. Sistem koji je (ne)izgrađen i principi po kojima se zapošljavaju kadrovi u javnom sektoru Distrikta osnovni su razlozi zbog kojih se može ustvrditi da Distrikt nije sposoban izvršavati sva svoja ovlaštenja. Vlast u Brčko Distriktu BiH ima palanačku (podaničku) pamet  koja nije u stanju da provodi državne ovlasti koje su na Distrikt prenesene Konačnom arbitražnom odlukom.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email