Kako nezvanično saznajemo, brčanska skupštinska većina ovih dana je zaokupljena izradom i usaglašavanjem novog Zakona o platama i naknadama u organima uprave Brčko Distrikta. Cilj političkih stranaka je da se na vrijeme donese zakon kako bi nove plate državnih službenika i namještenika  ušle u prijedlog budžeta za 2019.godinu.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

U bosanskohercegovačkim udžbenicima koji dotiču teme naših identiteta naći ćete već sve odgovore o tome ko smo, šta smo, ko i šta smo bili i gdje treba da idemo. Naravno, jer “palanka” ima odgovor na sva pitanja.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Gledajući emisiju na FACE-u u kojoj Hadžifejzović predstavlja bosanske poslovne ljude u Americi, mogli smo vidjeti i razgovor sa našim Brčakom Ibrahimom Vajzovićem prije rata uspješnim brčanskim menadžerom, a sada u Sent Louisu još uspješnijim biznismenom i univerzitetskim profesorom. Gledajući takve stvari, ne možemo a da se ne zapitamo, koliko je takvih naših ljudi otišlo i koliko smo uspješnih ljudi izgubili, a koga smo dobili u Brčkom umjesto njih.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Na današnjem (utorak, 30. oktobar) 35. redovnom zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH usvojene su izmjene Zakona o Vladi Brčko Distrikta, izmjene koje do kraja vjerno simboliziraju pravno i političko stanje u Brčko Distriktu BiH. Izmjene ovoga Zakona ne treba posebno komentirati jer sam sadržaj je najbolji komentar i ilustracija toga ko ih je usvojio i iz kojih razloga.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email