Dok nam se sav svijet smije i nijemo gleda šta radimo sami sebi posmatram fotografiju ove najpoznatije ličnosti u BiH u posljednja dva dana ili ti „šefa kadrovske službe“ i pitam se da li je moguće.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Pakleno je ovih dana u Brčko Distriktu BiH. Obično se kaže da treba pustiti da se strasti smire, da sve lijepo prenoći pa donositi određene zaključke. Mnogo toga je već napisano o hiljadu zastavica koje su povodom Dana nezavisnosti BiH okačene ( naglavačke ) u centru grada u povodu obilježavanja praznika države BiH od strane jedne nevladine udruge iza koje vjersko-stranački lobi, koji je trenutno u vlasti, pokušava na krilima patriotizma regrutirati i disciplinirati pripadnike svog naroda za predstojeće izbore.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Slučaj Osmana Osmanovića uhapšenog od strane istražnih organa Republike Srbije predstavlja po ocjeni stručnjaka za međunarodno pravo ozbiljan presedan po pitanju pravne sigurnosti drugih državljana koji putuju u tu zemlju. Danas su to državljani Bosne i Hercegovine, a već sutra mogu biti i državljani drugih zemalja. Zašto?

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Prilikom nedavnog sastanka sa članovima Vlade Brčko Distrikta BiH Staša Košarac, ministar spoljne trgovine u Vijeću ministara BiH i potpredsjednik SNSD-a,  promovirao je novu metodologiju rada Vijeća ministara BiH koji zastupa novi predsjednik Vijeća Zoran Tegeltija. Ta metodologija zasniva se na principu 1+1+1, što bi trebalo značiti da državnu politiku Vijeća ministara treba da kreiraju entiteti R Srpska i Federacija BiH, te Brčko Distrikt BiH, kao da tamo u Vijeću ministara već ne sjede predstavnici entiteta i konstitutivnih naroda.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email