Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Poznati francuski teoretičar kulture Ž. Bodrijar (Baudrillard) definirao je suvremenu stvarnost kao „simulakrum“. Istinska realnost je zamijenjena lažnim supstitutima, (lažnim diplomama, titulama, zvanjima) pa umjesto stvarnih doktora, profesora, političara, majstora… imamo simulirane doktore, profesore, političare, majstore…, imamo simulaciju stvarnog života.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email