Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Povodom fijaska sa izvozom jabuka u Rusiju u kojoj je učestvovala i fitosanitarna inspekcija iz Brčko Distrikta, vrijeme je da se zapitamo, da li Distrikt u kadrovskom smislu može ispunjavati sve svoje nadležnosti koje su mu povjerene Konačnom arbitražnom odlukom i Statutom Distrikta? Ili  bi možda bilo bolje postavljeno pitanje, da li su nosioci političke vlasti i ljudi koji donose političke odluke u Brčko Distriktu BiH sposobni da izgrade kvalitetan sistem koji je u stanju da izvršava ovlaštenja koja Distrikt ima?

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Vrijeme početka nove kalendarske godine obično se koristi za rekapitulaciju dešavanja u prethodnoj i planiranja, odnosno, predviđanja za sljedeću. Društveno-politički gledano Brčko Distrikt nije odudarao od mizernog bosanskohercegovačkog prosjeka, izuzev kada je status bošnjačke komponente u pitanju.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email