Pojava korona virusa i pandemije izazvala je zabrinutost  lidera svih država, medicinskih stručnjaka, privrednika, jednom riječju, čovječanstva. Formiraju se krizni štabovi, predlažu i usvajaju mjere ograničavanja kretanja, rada i privređivanja da bi se zaštitilo zdravlje građana. Fokus je iz normalnih sfera ljudskog interesovanja prebačen na praćenje razmjera širenja pandemije, te ukupnih šteta koje nanosi ljudskim resursima.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

 U ranijim tekstovima smo isticali kako se neodgovorno i nezakonito vlast odnosi prema javnoj imovini Distrikta bez odgovornosti. Ovom prilikom ćemo prikazati još jedan u nizu događaja kako se lošim vođenjem investicija krčmi javni novac. Naime, radi se o prekoračenju investicija na izgradnji zgrade policije Brčko Distrikta BiH čija gradnja traje kao izgradnja Skadra na Bojani.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email