Prije otprilike dvije sedmice, Vlada Brčko distrikta BiH donijela je zaključak po kome će rukovodioci organa javne uprave od sada morati dostavljati spiskove osoba sa kojima planiraju zaključiti ugovore o posebnim poslovima na odobrenje gradonačelniku, dogradonačelniku i glavnom koordinatoru Vlade. Kako se navodi u zaključku, svrha ovakvog prethodnog odobrenja od tri najvažnija člana Vlade je ravnopravna zastupljenost izvršilaca u smislu člana 20. Statuta Brčko distrikta BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Ministarka pravde u Vladi Srbije Nela Kuburović potvrdila je ono o čemu se već neko vreme govorilo kao o vrlo izglednoj, zapravo izvesnoj stvari da će Vlada ubrzo i zvanično dati garancije za privremeno puštanje na slobodu Ratka Mladića, pritvorenika haškog tribunala, radi lečenja u Srbiji.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Na jučerašnjem (srijeda, 13. septembar) skupštinskom zasjedanju jedna od najinteresantnijih tačaka dnevnog reda je bila Informacija o realizaciji projekta zaobilaznice oko grada Brčkog, JP Putevi. Ova tačka je trebala da posluži kao uvertira već najavljenom donošenju odluke o izdvajanju dodatnih sredstava (4 miliona eura u ovoj fazi) za završetak zaobilaznice i javno obznanjivanje da se zaobilaznica neće završiti u skladu sa planiranim rokovima.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Duže od dvadeset godina, neštedimice se kritiziraju političari u BiH. Preraslo je to gotovo u kolektivnu patološku kuknjavu. Doduše, veći dio onoga dijela društva koji bi trebalo nazivati intelektualcima šute krajnje neodgovorno, dajući time svoj značajan doprinos općoj stagnaciji i beznađu: šutnja je, u najmanju ruku, znak pristajanja, pa i podrške.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Nakon što je  JP Putevi već iskazalo zahtjev za dodatna 4 miliona eura za dovršetak zaobilaznice, iz budžeta Distrikta, te u skladu sa onim što se ranije dešavalo sa fabrikom vode, projektom Arizona, deponovanim sredstvima u Bobar banci…, kada su se izdvajala ogromna dodatna sredstva iz budžeta Distrikta, tako je  i Javno preduzeće Komunalno Brčko najavilo poskupljenje struje u Distriktu te potrebu hitnog ubrizgavanja dodatnih budžetskih sredstava u ovo preduzeće kako bi mogli građanima Distrikta i dalje pružati svoje usluge.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email