Nakon što je nedavno na jednoj od svojih sjednica Vlada Distrikta odobrila Program dodjele grantova za stambeno zbrinjavanje lica čiji su stambeni objekti ratom oštećeni, na prethodnoj sjednici održanoj protekle sedmice, Vlada je odobrila i Program utroška grantova za stambeno zbrinjavanje lica koja se žele integrirati na nivou zajednice.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

   Strategija razvoja Distrikta Brčko, koja je rađena za potrebe Vlade Brčko Distrikta, i koja je trebala poslužiti kao pretpostavka njene programske orijentacije, odnosila se na period 2008.-2017. godinu. Koliko je ciljeva i zadataka iz ovog dokumenta ispunjeno u proteklih skoro 9 godina, moguće je rezimirati u punom obimu tek sada, kada je ona pred istekom.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

     Nedavno je na RTV HIT emitovan sjajan prilog novinara Neđe Đurovića koji se odnosio na status javne imovine u vlasništvu Brčko Distrikta BiH. Ovaj prilog nas je motivirao da njegovu suštinu prenesemo našim čitaocima, a da istovremeno damo naš kratak osvrt na ovu temu.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email