Pored zaista vrućeg ljeta za očekivati je da će i jesen biti još vruća, naravno, ona politička. Ulazi se u izbornu 2018. godinu. Mada postoji razlika između lokalnih i opštih-državnih i entitetskih izbora, sve je izvjesnije da će se lokalne političke prilike od jeseni morati prilagođavati državnim i entitetskim. To bi značilo promjenu aktualne političke vlasti u Distriktu i njeno “uštimavanje” prema potrebama opštih izbora.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu, koje je samo jedan u nizu primjera političke privatizacije javnih sredstava, oglasili su se politički čelnici Distrikta isticanjem navodnih «razvojih» komponenti budžeta kako bi bar kod sebe stvorili privid očuvanja elementarnog samopoštovanja i poštovanja funkcije koju obavljaju. Teško da su svojim izjavama uspjeli bilo koga ubijediti u dobre strane politike koja je koncipirala i usvojila ovaj budžet jer u krajnjem ni oni sami ne vjeruju u ono što govore.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Pitanje:
Treba li predavati kreacionizam u državnim školama? Sve teme iz oblasti filozofije obrazovanja i obrazovne politike koje su predmet debate u kontroverzi oko evolucije i kreacionizma, previše su brojne da bi se mogle pokriti u jednom članku, stoga u prvom delu počinjem analizom ovog pitanja koja će omogućiti bolje fokusiranje rasprave.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

U petak 23. juna usvojen je budžet Brčko Distrikta BiH za 2017. godinu u iznosu od preko 232 miliona KM. Tako je u proteklih sedamnaest godina od osnivanja Distrikta potrošeno oko 4 milijarde KM javnih sredstava. Ogromna sredstva koja su od Brčkog mogla učiniti mjesto ugodnog življenja za sve građane. Ipak nije tako. Zašto? Kako trošimo ova ogromna sredstva i u koje namjene?

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Nedavno je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine održana prezentacija na temu sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini na kojoj su prisustvovali predstavnici organa javne uprave u Brčko distriktu BiH. Paralelno sa ovom prezentacijom, Skupština Brčko distrikta je stotinjak metara dalje usvajala Budžet Brčko distrikta za 2017. godinu sa do sada rekordnim brojem budžetskih izdvajanja za grantove.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   U utorak 20.juna započelo je višednevno usvajanje budžeta Brčko Distrikta BiH za 2017. godinu. Vjerovatno smo jedina lokalna zajednica, odnosno administrativna jedinica, u BiH koja tako kasno usvaja budžet, tako da je osnovna funkcija budžeta, financiranje programa rada Vlade, izgubila svaki smisao.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email