Duže od dvadeset godina, neštedimice se kritiziraju političari u BiH. Preraslo je to gotovo u kolektivnu patološku kuknjavu. Doduše, veći dio onoga dijela društva koji bi trebalo nazivati intelektualcima šute krajnje neodgovorno, dajući time svoj značajan doprinos općoj stagnaciji i beznađu: šutnja je, u najmanju ruku, znak pristajanja, pa i podrške.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Nakon što je  JP Putevi već iskazalo zahtjev za dodatna 4 miliona eura za dovršetak zaobilaznice, iz budžeta Distrikta, te u skladu sa onim što se ranije dešavalo sa fabrikom vode, projektom Arizona, deponovanim sredstvima u Bobar banci…, kada su se izdvajala ogromna dodatna sredstva iz budžeta Distrikta, tako je  i Javno preduzeće Komunalno Brčko najavilo poskupljenje struje u Distriktu te potrebu hitnog ubrizgavanja dodatnih budžetskih sredstava u ovo preduzeće kako bi mogli građanima Distrikta i dalje pružati svoje usluge.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

   Nakon što je nedavno na jednoj od svojih sjednica Vlada Distrikta odobrila Program dodjele grantova za stambeno zbrinjavanje lica čiji su stambeni objekti ratom oštećeni, na prethodnoj sjednici održanoj protekle sedmice, Vlada je odobrila i Program utroška grantova za stambeno zbrinjavanje lica koja se žele integrirati na nivou zajednice.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

   Strategija razvoja Distrikta Brčko, koja je rađena za potrebe Vlade Brčko Distrikta, i koja je trebala poslužiti kao pretpostavka njene programske orijentacije, odnosila se na period 2008.-2017. godinu. Koliko je ciljeva i zadataka iz ovog dokumenta ispunjeno u proteklih skoro 9 godina, moguće je rezimirati u punom obimu tek sada, kada je ona pred istekom.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email