Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

 Svakako da je jedna od najvažnijih pravnih i političkih bitaka u postratnoj BiH bila ona za status Brčkog. Brčko je isključeno iz Daytonskog rješenja za BiH i prepušteno arbitraži. Nakon nekoliko odlaganja, 1999. g. je donesena Konačna arbitražna odluka kojom se bivša opština Brčko proglašava Distriktom BiH, koji formalno pripada entitetima (kondominijum), ali koji su praktično trajno i nepovratno prenijeli svoje ovlasti na Vladu Distrikta koja je pod direktnim suverenitetom države BiH. Ogroman budžet i lokalno samozakonodavstvo, građanski, multietnički moderni demokratski model upravljanja su prednosti koje su davale potencijal Brčkom da postane obećana zemlja i ogled za ugled cijeloj BiH. Mnogi smatraju ovo rješenje najvećim uspjehom bosanske politike.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Ozbiljne su naznake da je „odzvonilo“ grantovima poslanika u budžetu Brčko Distrikta, kao jednom od najozloglašenijih načina pljačke građana. Mase običnih smrtnika u ovoj lokalnoj zajednici najviše je raspamećivalo to što je ovaj, iz aviona vidljivi, lopovluk legalizovan kroz mutne budžetske procedure, kako to prekaljeni prevaranti već znaju da udese.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Kad neko u administraciji Brčko Distrikta BiH, za lični interes ili po nalogu i u „vitalnom“ interesu svog šefa, zloupotrijebi položaj i prekrši zakon, ni najmanje ne treba da brine da će biti sankcionisan. Naime, „sile nebeske“, pardon Distriktove, koje stoje iza njega, odmah krenu u izmjene i dopune zakona kako bi taj prekršaj postao dozvoljena i k'o suza čista stvar.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email