Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Vlada Brčko distrikta BiH je tokom prethodne sedmice održala vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrano stanje u brčanskom zdravstvu. Nakon dvodnevnog zasjedanja ustanovili su da je stanje u zdravstvu loše i „jednoglasno donijeli zaključak kojim se od šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH traži da hitno, bez odlaganja, u saradnji sa menadžmentom Javne zdravstvene ustanove predloži mjere koje bi značile unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na prostoru „Distrikta. Rok-60 dana.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Iako je Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Zakon koji omogućava i podrazumijeva formiranje Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj grada, do danas nisu pokrenute ozbiljnije aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Samo usvajanje Zakona izazvalo je nepodijeljeno odobravanje u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti što se može ilustrirati i izjavama koje su date  tom prilikom:

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email