Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Unatoč brojnim apelima građana, broj pasa lutalica u posljednje vrijeme na brčanskim ulicama je sve veći. Istina, nisu tako agresivni kao njihovi preci, čak bi se moglo reći da ,,kulturno’’ komuniciraju sa prolaznicima, učenicima, djecom, tu i tamo nekome derući pantalone, ali bez nanošenja težih fizičkih povreda.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Kako je tužno živjeti u zemlji u kojoj se njeni stanovnici ne slažu ni oko čega, ili , u najmanju ruku, oko malo čega…Žalosno je kada jedni proslavljaju i na razne načine obilježavaju rođendan svoje domovine, a drugi ga ignorišu, ne priznaju, ili čak negiraju i postojanje same države u kojoj su rođeni.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email