Na posljednjem 39. redovnom zasjedanju (16. januara 2019.) Skupštine Brčko Distrikta BiH usvojen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JP Komunalno kojim su uvedene dvije nove pozicije, pozicije dva zamjenika direktora, zamjenika direktora za stručne poslove i zamjenika direktora za tehničke poslove. Time su implementirane izmjene Zakona o javnim preduzećima koje su omogućile da u svim javnim preduzećima sada imamo pored direktora i dva zamjenika, bez obzira na objektivne potrebe.

Opširnije...

Gledam prilog RTRS-a i ne vjerujem šta čujem i vidim. Voditeljica kaže da je povodom Dana republike na adresu institucija RS-a stigla pošta sa fotografijama “nekih” kostiju ispod kojih piše kako su to temelji Republike Srpske. Voditeljica dalje zabrinutim tonom izjavljuje kako ovakvi sadržaji vrijeđaju Republiku Srpsku i srpski narod.

Opširnije...