Poznato je građanima da su oba bh. entiteta sastavljena od po dva dijela, preciznije rečeno teritorija im nije u cijelosti spojena. Ta činjenica je više izražena na entitetu Republika srpska koji je praktički na pola presječen baš u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (BD). Slična situacija je i kod većeg bh. entiteta Federacije BiH, međutim, tu se radi o odvojenosti jednog manjeg dijela i to Posavskog kantona.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Budžet Brčko Distrikta BiH je dovoljan ili i više nego dovoljan da zadovolji potrebe svih građana Distrikta bez obzira u kojoj mjesnoj zajednici živjeli. Popravke stare  i izgradnja nove infrastrukture u Distriktu moralo bi da bude nešto što se rutinski završava i o čemu se brine vlast Distrikta.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email