Na posljednjem 39. redovnom zasjedanju (16. januara 2019.) Skupštine Brčko Distrikta BiH usvojen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta JP Komunalno kojim su uvedene dvije nove pozicije, pozicije dva zamjenika direktora, zamjenika direktora za stručne poslove i zamjenika direktora za tehničke poslove. Time su implementirane izmjene Zakona o javnim preduzećima koje su omogućile da u svim javnim preduzećima sada imamo pored direktora i dva zamjenika, bez obzira na objektivne potrebe.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Gledam prilog RTRS-a i ne vjerujem šta čujem i vidim. Voditeljica kaže da je povodom Dana republike na adresu institucija RS-a stigla pošta sa fotografijama “nekih” kostiju ispod kojih piše kako su to temelji Republike Srpske. Voditeljica dalje zabrinutim tonom izjavljuje kako ovakvi sadržaji vrijeđaju Republiku Srpsku i srpski narod.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Na najveći hrišćanski praznik, rođenje sina Božjeg Isusa Hrista, kada se porodice okupljaju da u miru i slozi provedu ovaj dan, kada se sklapaju primirja među zaraćenim stranama, kada se prašta i najljućim neprijateljima, baš na taj praznik, iz Banjaluke su, umjesto poruka mira i ljubavi, otišle strašne slike policije koja provodi hapšenja, zastrašivanje i represiju nad građanima, među kojima je bilo i starijih ljudi i djece.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Odluka Centralne izborne komisije BiH o zastupljenosti kantona u Parlamentu Federacije BiH i izjava predsjednika CIK-a da se za Brčko Distrikt BiH nije mogao pronaći ključ po kojem bi građani Distrikta sa državljanstvom Federacije BiH bili zastupljeni u ovom zakonodavnom tijelu ponovo otvara pomalo zaboravljenu temu o neostvarenom pravu građana Distrikta da direktno biraju svoje predstavnike u parlamente entiteta i države BiH.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email