Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

                                                                      ,,... zato svakom i govorim da mi treba da radimo kao što rade svinje
                                                                                           kad osjete opasnost -guzu u guzu - pa sloški da se branimo.”
                                                                                                                                    Knez Miloš

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email

Nedavno smo dobili konačnu verziju budžeta BD za 2019. godinu, sve skupa sa predstavničkim amandmanima i novim budžetskim platama. Znači, počinje kajmačenje, a bogami nekima i stezanje kajša, jer će nakon linearnog i srazmjernog povećanja plata neki uvesti u jelovnik i najnovije bosansko tradicionalno jelo „ćevape od kupusa“.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email