Kolektivna ostavka članova Upravnog odbora Književnog kluba Brčko Distrikta BiH

Povodom kolektivne ostavke članova Upravnog odbora Književnog kluba Brčko distrikta BiH saopštenje članova prenosimo u cijelosti:

"Mi, članovi Upravnog odbora Književnog kluba Brčko distrikt BiH u sastavu Indira Jašarević Čandić, prof. Mirjana Đapo, Slađana Jovičić i Boris Marić, dana 23.04.2018.godine, nakon nepunih godinu dana na funkcijama koje nam je jednoglasno povjerila Skupština našeg kluba, podnosimo ostavku. Član Upravnog odbora, Boris Marić, ujedno podnosi ostavku i na funkciju potpredsjednika Književnog kluba Brčko distrikt BiH.


Ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine Književnog kluba Brčko distrikt BiH, podnosi Suada Kovačević.


Svi gore navedeni članovi, pored ostavki na navedene funkcije, otkazuju i članstvo u Književnom klubu Brčko distrikt BiH.


Razlozi za podnošenje kolektivne ostavke su, između ostalog, netransparentan rad i finansiranje kluba, uplitanje politike u rad našeg umjetničkog udruženja, kršenje Statuta Književnog kluba Brčko distrikt BiH i Zakona o udruženjima, te prekoračenje ovlasti i neprofesionalno ponašanje od strane trenutnog predsjednika, gosp. Šefke Kalopera, kao i nepoštivanje volje većinskog sastava Upravnog odbora (četiri od pet članova, pri čemu je gosp. Kaloper peti član) za održavanjem sastanaka kako bi se riješili gore navedeni problemi. Naglašavamo da je gosp. Kaloper nekoliko puta pozvan na sastanak, na kome je odbio da se pojavi, te je prekinuo svaki vid komunikacije s članovima uprave".

 
S poštovanjem,

 
Indira Jašarević Čandić Mirjana Đapo Slađana Jovičić Boris Marić

Pin It