Za oboljele od multipla skleroze grant od 5 000 KM???!!!

Članovi Udruženja „Distrofičari“ Brčko distrikta sa članovima Udruženja oboljelih od Multipla skleroze nakon 11 godina uspjeli su da uđu u svoje prostorije gdje će moći da se zajednički druže, razgovaraju o svojim problemima i pokušaju zajednički nalaziti rješenja.

Udruženje  „Distrofičari“  kao  i  Udruženje oboljelih od Multipla skleroze su osnovana da bi okupili oboljele  i svi imaju zajednički cilj – pomoći jedni drugima u životu.

“Mislim da je to prvi korak ka nekom ozbiljnijem shvatanju problema ovih ljudi jer postoji mnogo problema  a ti ljudi zaslužuju da budu saslušani. Ovo jeste prvi korak  a ja se nadam da će Vlada Brčko distrikta i cijela naša zajednica učiniti mnogo više u rješavanju njihovih problema” rekao je Slađan Miranović, predsjednik UO Udruženje„Distrofičari“ Brčko Distrikta.

Članovi udruzenja „Distrofičari“  sa članovima Udruženja oboljelih od Multipla skleroze održali  su  i prvu skupštinu u novim prostorijama.

“Ove godine smo dobili 5 hiljada konvertibilnih maraka za održavanje Udruženja  a trenutno čekamo rebalans koji bi trebalo da ide za banjsko liječenje. Nama je banjsko liječenje najpotrebnije jer nama jedino ta vrsta rehabilitacije odgovara za zdravlje” rekla je Enisa Rendić, predsjednica Udruženja “Distrofičari” Brčko Distrikta.

“Mi ćemo se i dalje boriti i tražiti neka nova rješenja. Sve u prostorijama je poklon od ljudi sa velikim srcem” rekla je Slavica Jekić, predsjednica Udruženja oboljelih od Multipla skleroze Brčko Distrikt.

Zajedničkim snagama nastaviće da se bore za svoja prava i usporavanje napredovanja  bolesti.

 

 

Izvor: BDC TV

Pin It
Print Friendly, PDF & Email