Veliki interes za upis u Osnovnu muzičku školu u Brčko Distriktu

Osnovnu muzičku školu u Brčkom u narednoj školskoj godini pohađaće oko 180 učenika na šest različitih odsijeka.

Fikret Piskavica, direktor ove škole kaže da škola ima  pet klasa klavira, tri klase harmonike, i po jednu klasu gitare, flaute, violine i solo pjevanja.

„Ove godine smo imali otvorene veoma male mogućnosti za prijem novih učenika tako da smo na odsijek klavira i solo pjevanja primili po šest učenika, dok smo na ostala četiri odsjeka primili po jednog učenika, odnosno onoliko učenika koliko ih je završilo školovanje”, istakao je Piskavica.

On je istakao da postoji interesovanja učenika za sve odsijeke, ali standardno najveće interesovanje je iskazano za gitaru, harmoniku i klavir.

A sa koliko godina bi učenici trebali da krenu u Osnovnu muzičku školu, Piskavica kaže da se obično djeca primaju nakon završenog trećeg razreda osnovne škole kako bi sa završenom osnovnom školom završili i osnovnu muzičku školu koja na pet odsijeka traje šest godina.

U Osnovnoj muzičkoj školi zaposleno je 13 nastavnika koji izvode nastavu na šest različitih odsijeka.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Pin It
Print Friendly, PDF & Email