U Brčko Distriktu treba da počnu arheološka iskopavanja na najmanje dva lokaliteta

U Brčko Distriktu najesen bi trebalo da počnu arheološka iskopavanja na najmanje dva lokaliteta na kojima su predhodna terenska istraživanja potvrdila da se na tim destinacijama nalaze vrijedni arheološki materijali.

Određena budžetska sredstva za te namjene već su obezbijeđena, a u narednom periodu planirane su druge pripremne aktivnosti za taj posao. Sličan status, kao i dvije pomenute destinacije, kaže Vanja žigić, rukovodilac Muzeja Brčko Distrikta, vjerovatno će dobiti i lokacija Gradac u Trnjacima.

A lokalitet u Gornjoj Skakavi, koji se već potvrdio kao arheološka riznica, kako nezvanično saznajemo, u izvjesnom je zastoju iz formalnih i amdinistrativnih razloga, pa se nastavak radova i tu očekuje.

U prilog namjeri Vlade Distrikta, da podrži arheološka istraživanja na navedenim lokalitetima ide i stanovište savremene evropske arheologije, da je BiH rudnik neistraženog arheološkog blaga. A Posavina, kao hiljadugodišnja destinacija razgraničenja nekadašnjih najvećih carevina svijeta, posebno.

 

Izvor: rtvHIT/J.P.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email