Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Grafikon širenja virusa prema institucijam BiH
SVIM GRAĐANIMA BRČKO DISTRIKTA!!!
Brčko Distrikt upozorava sve svoje građane koji imaju bilo koji simptom korona virusa da se ne pojavljuju ili približavaju šalterima, kancelarijama pogotovu ni u kojem slučaju članovima Vlade ili Skupštine. Naši uposlenici su u direktnim rođačkim, kumovskim i stranačkim vezama sa svim nivoima vlasti u distriktu, entitetima i državnim institucijama tako da svaki nesmotreni potez naših običnih građana može dovesti do kolapsa cjelokupnog sistema vlasti bez kojeg Vi obični građani nećete imati razloga da se ponižavate, gladujete ili dijelite a pogotovu da čekate u redu u hodniku naših zdravstvenih ustanova za običan pregled. Čuvajte vaše predstavnike vlasti kao zjenicu oka u glavi.
(tekst je satiričnog sadržaja) koji slučajno odgovara stvarnosti.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email