Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Eleonora Emkić iz Brčkog završila je georgrafiju kao osnovni studij, menadžment u međunarodnom poslovanju, a kasnije doktorirala na političkim naukama u Maleziji. Od malena je pokazivala interesovanje za aktivnošću tako da je izgrađujući se kroz svoj život radila i stekla iskustva u različitim nevladinim organizacijama koje su se bavili ljudskim pravima, mladima, marginalizovanim grupama, radila na promociji ljudskih prava pomirenja, mirovnim studijima...

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email