U nacionalnom kulturnom organiziranju Bošnjaka početkom 20. stoljeća za Brčko je vezana posebnost koja je slična primjeru Mostara. Naime, 1907. godine u Brčkom je formirano Muslimansko kulturno i potporno društvo “Islahijjet”, koje je bilo vrlo sličnog programa i ciljeva kao i “Gajret”, koji je formiran 1903. u Sarajevu.

Opširnije...
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email