Sa 25. skupštinskog zasjedanja: Nema promjene vlasti i novi Kalifat u Distriktu

   Na prijepodnevnom 25. redovnom zasjedanju Skupštine Brčko Distrikta BiH izdvojit ćemo dva momenta koji nam se čine značajnim.

    Prvi je skidanje sa dnevnog reda Odluke o imenovanju zamjenika šefa Policije Distrikta, za čije izglasavanje su potrebni nacionalni afirmativni glasovi. Ova tačka je skinuta na insistiranje Supervizora Brčko Distrikta BiH, koji je na određeno vrijeme suspendirao svoje ovlasti. Skidanje ove tačke isključivo na insistiranje Supervizora govori da je aktualna vladajuća većina bila spremna otvoriti ovu tačku dnevnog reda sa manjinskom zastupljenošću političkih predstavnika Hrvata u vlasti, što je u suprotnosti sa samoproklamiranim principima na kojima je formirana ova vlast, i sa manja od tri prisutna predstavnika Hrvata na sjednici a koji su potrebni za izglasavanje ovakvih odluka. Na ovoj sjednici Skupštine bila su prisutna samo dva poslanika hrvatske nacionalnosti.

   To pokazuje da nema, za sada, spremnosti za promjene strukture vladajućih u Distriktu, bar kada su u pitanju Hrvati. Kako će se donositi odluke za koje je potrebno prisustvo tri politička predstavnika hrvatskog naroda vidjet ćemo kada se ovakve odluke pojave na dnevnom redu.

   Drugi značajan momenat skupštinskog zasjedanja a koji treba istaći je poslaničko pitanje poslanika Zorana Kokanovića. Ovaj poslanik je u više navrata veoma "nadahnuto" svojim pitanjima analizirao status i način rada JP Putevi u Distriktu. Ovaj put je pitao da li JP Putevi imaju sve lokacijske uslove za postavljene stubiće i parkomate na parkiralištima.

   Iz odgovora Inspekcijskih službi Distrikta bilo je vidljivo da JP putevi nemaju lokacijske uslove za pola postavljenih parkomata i veći broj stubića. No, izgleda da to nikoga u vlasti Distrikta ne zabrinjava.

   Iz ovoga je gospodin Kokanović izveo veoma logičan zaključak da je u Brčko Distriktu BiH formiran novi “KALIFAT” koji se zove JP Putevi Brčko Distrikta.

 

E.U.

Pin It