Potpisivanjem aneksa bankarske garancije odgođeno blokiranje računa JP Komunalno

Vršilac dužnosti direktora JP „Komunalno Brčko“ potpisao je aneks bankarske garancije na već ranije odobrenu bankarsku garanciju za uredno izmirenje obaveza po osnovu isporuke električne energije za period jul – decembar 2017. godine.

Naime, kako je već ranije dogovoreno sa MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje, rok za izmirenje svih obaveza po osnovu isporučene električne energije za 2017. godinu prolongiran je sa 20.02. na 31.03.2018. godine, te je samim tim bilo potrebno produžiti i rok za bankarsku garanciju na isti datum.

Ovo znači da računi JP „Komunalno Brčko“ neće biti sutra blokirani, te da preduzeće nastavlja normalno da posluje.

S obzirom da su u prethodnih mjesec dana preduzete brojne aktivnosti na stabilizaciji poslovanja i povećanju prihoda, realno je za očekivati da će do kraja marta JP „Komunalno Brčko“ uspjeti da izmiri navedene obaveze prema Elektroprivredi RS i nastaviti da plaća tekuću potrošnju.

 

Pin It