Ivica Filipović: “Vjerujem da će budžet biti usvojen uz prisustvo tri predstavnika hrvatskog naroda”

Dopredsjednik brčanskog Parlamenta Ivica Filipović izjavio je za Radio Brčko da vjeruje da će najmanje tri predstavnika iz reda Hrvata biti prisutni na sjednici Skupštine, prilikom usvajanja budžeta Distrikta za tekuću godinu.

Ovu tvrdnju temelji na očekivanom profesionalnom i odgovornom odnosu svih zastupnika prema građanima Distrikta.

«Vijerujem da će bar tri zastupnika iz reda Hrvata biti prisutna na sjednici kada budemo usvajali budžet. Nisam sklon povjerovati da će od pet zastupnika, kontinuirano, tri biti opravdano odsutna u dužem periodu, pa makar se tu radilo i o bolesti», rekao je Filipović.

No, ukoliko se to ipak desi, Filipović vjeruje da će budžet biti usvojen, a nakon toga će se tražiti i stav nadležnih sudova.

 

Pin It