PDB Brčko: U posljednje četiri godine Distrikt napustilo oko 15 000 stanovnika

Članovi brčanskog PDP-a održali su danas konferenciju za novinare na kojoj su govorili o Prijedlogu budžeta Brčko distrikta za 2018. godinu, te amandmanima na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti Brčko Distrikta BiH.

Problem pada nataliteta u Brčko distriktu sve je evidentniji, a usko je povezan za socijalnim statusom i materijalnom situacijom u kojoj se roditelji nalaze, te odlaskom oko 15.000 stanovnika iz Brčkog u protekle četiri godine. Negativan prirodni priraštaj je nastavak lošeg trenda iz prethodnih godina, smatraju u PDP-u, te ističu kako je neophodno što prije djelovati kako bi ukupna stopa fertiliteta sa  sadašnjeg nivoa  od 1,2 bila povećana na 2,1, što bi predstavljalo obnovu generacija. Iz tog razloga su iz PDP-a uputili amandmane na  Zakon o dječijoj zaštiti, prije svega vezan za pravo na materinski dodatak nezaposlenih majki.

“Prvi amandman je da se poveća materinski dodatak. On trenutno iznosi 15% prosječne plate, oko 120 maraka. Mi smo predložili da taj iznos bude 50% i bio bi oko 400 maraka” rekao je Siniša Golić, predsjednik OO PDP Brčko.

Sljedeći amandman se odnosi na produženje trajanja ostvarenja tog prava, sa sadašnja tri mjeseca na 12 mjeseci, a za rođene blizance, treće i svako naredno dijete da to bude 18 mjeseci.

“Četvrti amandman se odnosi na povećanje jednokratne naknade, koja je navedena kao pravo na opremu za novorođenče. To trenutno iznosi 25% od prosječne plate, oko 200 maraka. Predložili smo da to bude prosječna plata i iznosila bi oko 800 maraka. Ono što nam je namjera je da u narednim mjesecima pokrenemo inicijativu da majke sa četvero i više djece imaju zagarantovano pravo da primaju jednu prosječnu platu do kraja života” rekao je Golić.

Kada je u pitanju druga tema konferencije za novinare, budžet Brčko distrikta, iz PDP-a ističu da je i ovogodišnji prijedlog preslikana verzija prethodnih i da nema razvojne, programske komponente koja je predviđena i Opštim politikama. Mjere koje je PDP predlagao u Skupštini nisu naišle na pozitivan odjek, tvrde iz ove stranke, navodeći kao primjer realizaciju kapitalnog budžeta i stavljanje akcenta na već započete projekte.

“Nijedan od tih prijedloga nije podržan nego se predlažu stalno novi kapitalni projekti. Ne završava se ni ono staro, a počinje se nešto što neće biti završeno nekoliko narednih godina. Naš je stav da treba iskoristiti projekte koji su započeti, za koje postoje građevinske dozvole i za koje je samo neophodan novac kako bi se doveli do kraja. Time bi se pospješila realizacija kapitalnog budžeta.”

Iz PDP-a ističu da i ovoga puta prilikom usvajanja budžeta očekuju grantove za sve moguće jer, tvrde, nije bilo volje ni da se iznos za grantova svede na pristojnu mjere.

 

BDC TV

Pin It