Skupština utvrdila način naplate parkinga u Brčkom

Prijepodnevno zasjedanje Skupštine Brčko Distrikta BiH  obilježila je rasprava o visini cjelodnevne parking karte u Distriktu. JP Putevi izašlo je s prijedlogom da cijena, za one koji se nisu opredijelili za dužinu trajanja parking usluge, bude 28 maraka. Međutim, taj prijedlog Skupština nije podržala.

“Prvi prijedlog nije normalan. Ako znamo da jedan dan ima 24 sata i ako je cijena sata jedna marka, ne znam kako su došli do cijene od 28 maraka za cijeli dan. Dodatnim konsultacijama smo usvojili da to bude 14 maraka, kako ne bi dodatno uticali na budžet građana. Ionako su cijene  parkinga veće nego u regionu” rekao je Zoran Kokanović, zastupnik SP-a.

Ovo je jedina izmjena unutar cjenovnika koji tretira korištenje parking prostora u Brčko Distriktu.

“Ova dnevna karta, kao novina, se izdaje korisniku parking usluga koji se zatekne da je koristio usluge parkiranja a nije platio cijenu. To je prema Zakonu o izmjenam i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima. Smatra se da je on prihvatio i da plaća iznos po dnevnoj karti. Dnevna karta važi od momenta izdavanja do narednog radnog dana kada se vrši naplata parking usluga” rekao je Mato Itrić, zamjenik direktora JP Putevi Brčko.

Itrić pojašnjava da svako ko ne plati, i to u roku od osam dana polovinu iznosa, Putevi će podnijeti tužbu, što za sobom vuče zatezne kamate, sudske troškove, te dodatne troškove JP Putevi. Za strane državljane vrijedi isti princip naplate, osim što iste ne mogu tužiti. Inače, tema rasprave pojedinih  zastupnika bila je i  jednaka mogućnost kupovine godišnje parking karte za sve građane.

“Ja sam napomenuo da se bojim da se ovim cjenovnikom, koji je danas usvojen, vrši diskriminacija naših građana, da privilegiju da po posebnim cijenama kupe parking karte imaju samo  građani koji stanuju u tim zonama. Ljudi koji dolaze iz ruralnih sredina nemaju tu mogućnost. Bilo bi korektno da se svim građanima da ista mogućnost” rekao je Tomislav Stjepanović, nezavisni zastupnik.

No, ovo i slične sugestije nisu dobile podršku Skupštine.

 

Izvor: BDC TV

Pin It