Potpisana nova Platforma vladajuće većine u Distriktu: Zajedništvo do kraja mandata???

Predstavnici političkih stranaka u Skupštini Brčko Distrikta BiH, koji čine skupštinsku većinu na sastanku održanom 08,02,2018. godine su formirali Radnu grupu u sastavu Siniša Milić, Anto Domić i Ismet Dedeić sa zadatkom da na osnovu prijedloga prispjelih od strane svih predstavnika naroda i političkih stranaka u skupštinskoj većini sačine prijedlog prioriteta koje će rješavati koalicione stranke u vlasti Distrikta do kraja mandata.

Radna grupa sačinila je inicijalne prijedloge o kojima je vođena rasprava na sjednici skupštinske većine održanoj 13.2.2018. godine i date određene primjedbe i sugestije za izradu "Platforme".

 Potpisivanjem zajedničke platforme u petak (02.03.o.g.) vladajuća koalicija u Distriktu potvrdila je zajedništvo do kraja mandata, uz redefinisanje strateških ciljeva, te otvorenost za sve one koji, kako se navodi, istinski podržavanju njihovu realizaciju, da postanu dio Parlamentarne većine.

Platformom se decidno određuju rokovi i izvršioci, a nije neobično da vladajuća koalicija tokom svog mandata redefiniše  strateške ciljeve, ili kroz niz konkretnih mjera, izvršilaca i rokova,  ubrza njihovo provođenje.

«Potpisima na ovu Platformu, svih partnera, potvrđujemo da ostajemo zajedno, uz detaljno precizirane rokova, za kvalitetniju i ekspeditivniju javnu uprvu. To podrazumjeva i našu ambiciju da kroz promjene Statuta, osiguramo vraćanje Odjeljenja za finansije unutar Vlade, zatim prekompoziciju Pravosudne komisije u Odjeljenje za pravdu. Tu je i ubrzavanje realizacije kapitalnih projekata, ali i bolja sinhronizacija izrade prostorno planske dokumentacije, u skladu za potrebama privrede, što podrazumjeva i donošenje Zakona o industrijskim zonama», rekao je nakon potpisivanja Platfome,  predsjednik brčanske Skupštine Esed Kadrić.

Prioritet prioriteta, precizirano je u Platformi, jeste usvojiti budžet za tekuću godinu, do kraja ovog mjeseca. Inače, potpisnici Platforme, čvrsto vjeruju da  ovakvim pristupom, širom otvaraju vrata svima koji pronalaze zajedničke ciljeve unutar Platforme, da im se pridruže, te postanu dio parlamentarne većine u Distriktu.

U "Platformi" nalazi se ukupno šesnaest pitanja oko kojih je postignut konsenzus među kojima se nalazi i potreba za izradom projekta za dugoročno rješavanje pitanja vodosnabdjevanja Brčko distrikta BiH i odvodnjavanja, zatim rješavanje pitanja sistema obrazovanja i donošenja propisa neophodnih za formiranje javnih ustanova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te utvrditi politike razvoja visokog školskog obrazovanja, nauke i naučno istraživačkog rada. Među šesnaest pitanja nalazi se i tačka u kojoj se navodi da je potrebno hitno donijeti Zakon o poslovnim zonama.

Pored toga navedena su posebno četiri pitanja za koja treba obaviti dodatno konsultacije i obezbijediti više stručnih mišljenja kako bi se kvalitetnije sagledalo postojeće stanje i uspješnije ušlo u ukupan reformski proces kao što je da do polovine marta ove godine gradonačelnik i Vlada formiraju stručni tim sa zadatkom da predloži izmjene i dopune Statuta, do kraja aprila da obavi konsultacije sa stručnjacima iz ustavnog prava, zatim da se uspostavi pravni okvir u kojem Vlada mora imati potrebna ovlaštenja i nadležnosti za kreiranje rada, razvoja i upravljanja u javnim preduzećima, javnim ustanovama, fondovima i drugim pravnim licima čiji je osnivač Distrikt.

 

bF
Agencije

Pin It
Print Friendly, PDF & Email