AMANDMANIMA PROTIV BIJELE KUGE ILI KUPOVINA SOCIJALNOG MIRA

Uskoro će se pred Skupštinskom komisijom za zdravstvo naći amandmani PDP-a o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti koji među poslanicima brčanskog Parlamenta već ima neke naznake podrške oko njihovog usvajanja.

Kako je izjavio predsjednik Opštinskog odbora PDP-a Siniša Golić u pitanju su četiri amandmana.Prvi se odnosi na povećanje materinskog dodatka za nezaposlene majke sa sadašnjih 15 na 50 posto od prosječne plate u Brčko distriktu,što iznosi nešto oko 400 konvertibilnih maraka.Druga dva amandmana se odnose na produženje trajanja ostvarivanja prava sa tri na dvanaedt mjeseci,a da za rođene blizance,treće i svako naredno dijete bude 18 mjeseci.Četvrti se odnosi na povećanje jednokratne naknade za svako novorođeno dijete bez obzira na materijalni status porodice a prijedlog je da naknada bude u iznosu jedne prosječne plate.“Ovim amandmanima želimo da pokušamo djelovati na povećanje nataliteta i vjerujem da bi trebalo da bude razumjevanja pogotovo što sličnih amandmana i sličnog razmišljanja ima još od dijela drugih poslaničkih kluboba i poslanika iz političkih stranaka koje pripadaju vlasti.Ako ne za sve,bar onda za nekoliko amandmana u skladu sa finansijskim mogućnostima u Brčko distriktu,koje realno gledajući postoje“pojasnio je Golić.

Amandmani koji uskoro treba da se nađu pred poslanicima,i ako se u većem dijelu usvoje,za duži vremenski period za Brčko distrikt će pored poboljšanja materijalnog statusa porodilja i povećanju stope nataliteta koja je već niz godina u konstantnom opadanju,stvoriti i niz problema u budućnosti.Obrnutom pronatalitetnom politikom se stvara dojam materinskog odnosa vlasti prema njenim građanima a u principu problem ostaje i dalje.

Dakle da pojasnimo, umjesto da se povećanjem broja uposlenih i ozbiljnijem pristupu razvoju privrede stimuliše natalitet, na ovaj način će se samo povećavati broj prijavljenih lica pri brčanskom Zavodu za zapošljevanje koji žive u susjednim Opštinama. Oni koji se već godinama vode kao nezaposleni će probati ovim putem poboljšati svoj materijalni status, što će imati kratkotrajni efekat, ali će i dalje biti nezaposleni kao i do sada.

 

E.R.

Pin It