Posipanje pepelom ili verbalno iskupljenje gradonačelnika Milića

Press konferenciju povodom usvajanja budžeta Brčko Distrikta za ovu godinu u iznosu oko 244 miliona KM, održao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko Distrikta BiH. Milić je naglasio kao najvažniju činjenicu da je budžet ipak usvojen u zakonskom roku.

No, samo usvajanje budžeta u zakonskom roku nije vrijednost po sebi pa je valjalo još nešto dodati u vezi sa usvojenim budžetom. Taj dodatak se sveo na posipanje pepela ili verbalno iskupljenje gradonačelnika koji nije uspio da nametne jedan drugačiji pristup budžetu.

Sve je, nažalost, ostalo po starom. Još uvijek se više od 1/2 budžeta dijeli strankama i poslanicima u vlasti da slobodno usmjeravaju ta sredstva bez bilo kakvog stručnog projekta o javnom interesu utroška tih sredstva.

Stoga su i konstatacije i kvalifikacije o usvojenom budžetu koje koristi gradonačelnik Milić stare, već izlizane, fraze. One se svode na floskule o socijalnom i razvonom karakteru budžeta, mada nema ni traga od socijalnog programa ili programa razvoja, da ne govorimo o njihovoj operacionalizaciju koja mora pratiti budžet. Tako se gradonačelnik Milić posipa frazama koje su koristili i raniji gradonačelnici.

“Budžet Brčko Distrikta u odnosu na prethodne godine možda ima malo više razvojnu komponentu jer, osim onih redovnih sredstava za podsticaje u privredi i poljoprivredi, ovaj put je izdvojeno i 500 hiljada maraka za program samozapošljavanja u privredi koji će se realizovati preko Zavoda za zapošljavanje”, kazao je Milić.

Budžet ima izraženu socijalnu i razvojnu komponentu. Sredstva namijenjena socijalnim projektima i grantovima su oko 30 procenata, a isto toliko za plate radnicima u javnoj upravi, kao i značajna sredstva za kapitalne projekte.

Svjestan izlizanosti sopstvenih kvalifikacija gradonačelnik Milić stoga ipak morao dodati da će se naredni budžet usvajati po novom zakonu koji će biti urađen uz pomoć međunarodnih eksperata i njime će biti obuhvaćeni uobičajeni budžetski korisnici- oni kojima nedostaje samofinansiranje. U praksi to znači da se neće budžetirati kapitalni projekti za koje ne postoje pretpostavke tehničke i druge dokumentacije, gdje nisu riješeni imovinski odnosi i sve drugo, a to znači listu projekata koji će se finansirati.

  Ako ništa drugo, gradonačelnik Milić je duboko svjestan da postojeća politička praksa ili sistem vladanja u Distriktu nisu dobri kao što je svjestan i sopstvene političke nemoći da nešto promijeni. Stoga on ima potrebu da najavi promijene ali te promjene redovno smješta u beskonačnu budućnost.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email