Brčko Distrikt BiH ne poštuje stavove države BiH: U Distriktu se provodi politika stranačkih lidera iz entiteta

Na prijedlog Glavnog koordinatora Vlade Damira Bulćevića, Vlada Distrikta razmatrala je zaključak kojim je predloženo da se prilikom izjašnjavanja o pitanjima koji se tiču politika na državnom nivou, a o kojima se trebaju izjasniti svi nivoi vlasti, državni, entitetski i Brčko Distrikt, Vlada Distrikta treba pridržavati stavova izraženih od strane institucija BiH. Zaključak se poziva na Statut Distrikta i njegovu odredbu po kojoj je Distrikt pod direktnim suvernitetom BiH i po kojoj su sve odluke na nivou BiH direktno primjenjive u Brčko Distriktu.

Međutim, ovakav zaključak nije podržan uz opravdanje da Vlada Distrikta treba da radi kao i do sada po tom pitanju, što u prevodu znači, da treba raditi onako kako stranački lideri iz entiteta kažu. Očigledno da vlasti Distrikta nastavljaju politiku „što dalje od države, a što bliže entitetima“ iako su svi relevantni propisi koji se tiču pravne prirode Distrikta jasni kada su u pitanju odnosi Distrikta i države.

Podsjetimo da je za vrijeme supervizorice Johnson izvršeno jačanje odnosa Distrikta i Vijeća ministara BiH kroz redovnu saradnju na najvišem nivou, te je o tome zaključen i poseban sporazum. Tada je pravni status Distrikta i njegovo vezivanje za državne institucije pokušano uskladiti sa suštinom Arbitražne odluke i Statuta Distrikta te je Vlada Distrikta osnovala u Sarajevu i poseban Ured Koordinatora Brčko Distrikta pri Vijeću ministara, koji sada samo formalno još uvijek funkcioniše. U stvarnosti rad tog Ureda više nikog ne interesuje u Distriktu i to je zvaničan odraz odnosa vlasti u Distriktu naspram države.

S druge strane, ovdje je jasno da se radi o opstrukciji najviših pravnih akata u Distriktu od strane lokalnih vlasti, koji ne bi da im državne institucije zadiru u kreiranje politika, pa makar to bilo i uz, što bi neki rekli, „šire tumačenje pravnih normi“. Na kraju, treba priznati, da su i same državne institucije dopustile ovakav labav odnos sa jedinim komadićem države koji izravno ima obavezu primjenjivati sve ono što te institucije odluče.

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email