Amandman HDZ-a na Zakon o obrazovanju: Pokušaj legalizacije nelegalnih univerziteta i nelegalnih diploma

Na narednom skupštinskom zasjedanju, koje se treba održati u srijedu (11.04.), ponovo se neće pojaviti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, svakako jedan od najznačajnijih zakona koji bi trebao ući u skupštinsku proceduru.

Ovaj Zakon je već prošao prvo čitanje i javnu raspravu, na njega su uloženi mnogi amandmani, ali se ipak još uvijek na pojavljuje na dnevnom redu Skupštine.

   Suština problema vezana za ovaj Zakon sadržana je u amandmanu, kakvog li iznenađenja, HDZ-a. Amandman je skinut sa posljednjeg zasjedanja Vlade Brčko Distrikta, navodno iz tehničkih razloga, te bi se trebao pojaviti na sjednici Vlade uoči samog zasjedanja Skupštine. Ne bi čudilo da se Zakon i amandmani uvrste u dnevni red Skupštine pred samo skupštinsko zasjedanje.

   Sam amandman sadrži dva dodatna stavka na postojeći Zakon, stavke 3 i 4 na član 161 a koje glase:

(3) Rješenje iz članka 29. Zakona o visokom obrazovanju (,Službeni glasnik Brčko
distrikta BiH, broj: 30/09) izdano visokoškolskim ustanovama prije stupanja na snagu
ovoga zakona predstavlja licencu i prvu akreditaciju visokoškolske ustanove.

(4) Akreditacija iz stava (1) ovoga članka važi do rješavanja po zahtjevu za akreditaciju,
koji je podnijet prije stupanja na snagu ovoga zakona, a rješavat će se u skladu s
odredbama ovoga zakona.

   Ova dva stavka impliciraju da visokoškolske ustanove u Brčko Distriktu nisu do sada imale validne licence i akreditacije, odnosno da je njihov rad bio nelegalan. Shodno tome, sve diplome izdane u tome periodu od strane ovih visokoškolskih ustanova nisu pravno valjane. Sa ovim amandmanom na postojeći zakon obezbijedio bi se kontinuitet zakonitosti rada visokoškolskih ustanova, a onda i validnost do sada izdanih diploma.

    U obrazloženju se navodi da je cilj ovih amandmana da se omogući studentima da svoje stečene diplome na univerzitetima u Distriktu mogu nostrificirati u inostranstvu, što je samo dio istine. Istinski cilj ovoga amandmana je da pokuša retroaktivno legalizirati rad univerziteta u Distriktu bez valjane licence i akreditacije. Tako bi i izdane diplome dobile pravnu valjanost a onda i mogućnost da se nostrificiraju u inostranstvu.

   Te crne rupe pravnog i političkog sistema Distrikta u kojima se nalazi i visoko obrazovanje se još uvijek pokušavaju sakriti od strane zvaničnika (vlasti ) Brčko Distrikta.

   No,  ako se ovaj, hvale vrijedan prijedlog, i usvoji, mada to neće biti ni malo lako, jer oko njega još uvijek ne postoji politička saglasnost svih vladajući elemenata, problem sa visokim obrazovanjem u Distritku se neće riješiti. Jedan broj ustanova visokog obrazovanja u Distriktu još uvijek imaju “ekskluzivan” status, koji su obezbijedile na, u najmanju ruku, sporan način, koji im omogućava da opet, blago rečeno, mogu “trgovati” diplomama. Ako se ovim amandmanom i obezbijedi pravna valjanost do sada izdanih diploma zasigurno se neće obezbijediti ono što je suština obrazovanja, sticanje znanja studenata ovih univerziteta koje je toliko potrebno i BiH, a posebno Brčko Distriktu BiH.

 

E.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email