Ko nelegalno koriste usluge JP Komunalno? Akcija u toku

Tokom protekla dva mjeseca, JP “Komunalno” Brčko kroz aktivnosti na uređenju procesa uvođenja svih korisnika usluga u status kupca, kontrolisalo je oko 65.000 računa za isporučenu električnu energiju, vodu i uslugu odvoza smeća.

Nakon fizičkog pregleda računa, te provjere ustanovljenih nedostataka u elektronskoj evidenciji koja je još u toku, iz Komunalnog najavljuju da će zaposlenici ovog preduzeća i na terenu provjeravati da li identifikovani kupci zaista nelegalno koriste ove usluge , prvenstveno uslugu vodosnadbijevanja i odvoza smeća.

“Do zaključka da naši svi kupci, naročito usluga odvoza smeća i vode nisu evidentirani kod nas, a koriste te usluge, došlo se na vrlo jednostavan način. Samo što nam je vrijeme tek sada dozvolilo, a i određene odluke novog rukovodstva su uslovile da uđemo u ovaj veoma obiman posao. Sami podaci govore da ako imamo preko 30.000 računa za el.energiju, te ako je prilikom zadnjeg popisa na području Distrikta evidentirano 27.000 domaćinstava, a da mi na mjesečnom nivou ispostavljamo 19.000 do 20.000 računa, da onda postoje i određeni kupci koji koriste našu uslugu odvoza smeća, a nisu evidentirani u našem sistemu”, kazao je Admir Muminović, izvršni rukovodilac Radne jedinice Čistoća.

Prema njegovim riječima, kod vodosnabdijevanja također postoji određen broj kupaca koji nelegalno koriste priključak na vodu.

“U suštini kod sve tri usluge i sva tri računa smo pronašli određene anomalije u našem sistemu, i prije nego naše ekipe izađu na teren još jednom ćemo sve provjeriti, a kontrolom na terenu, odnosno uvidom u račune kod građana koji je dokaz da su u sistemu, utvrditi ćemo tačno stanje. Nije uredu, odnosno ni pošteno ni moralno, da jedan veliki broj građana plaće usluge, a da isto tako veći broj, pogotovo što se tiče smeća, nije u evidenciji i ne plaća tu uslugu”, dodao je Muminović.

Još je kazao, da pozivaju korisnike koji nelegalno koriste usluge “Komunalnog” da izvrše ugovaranje usluga, naglašavajući da ukoliko bude otpora građana da se uključe u sistem, a što je i propisano zakonom, da će intervenisati komunalna inspekcija.

“Naše aktivnosti su već imale određenog efekta i u protekla dva mjeseca smo dobili prijave skoro 500 novih kupaca”, istakao je Muminović.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Pin It
Print Friendly, PDF & Email