MATERINSKI DODATAK POVEĆAN ZA 50%

Tokom popodnevnog rada, Skupština je usvojila i izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti. Naknada za tuđu njegu i pomoć je stepenovana, pa će za osobe sa najtežim oštećenjima, umjesto dosadašnjih 59, iznositi 208 KM. Oni sa najnižim stepenom oštećenja imati 58 maraka mjesečno.

Prve dvije kategorije invalidnosti imat će pravo i na naknadu za asistenta kod pružanja pomoći i to u visini od 80 maraka mjesečno.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o dječijoj zaštiti u Brčko Distriktu uvećan je materinski dodatka za novorođeno dijete, što se odnosi na nezaposlene majke. Pomenutio dodatak sada iznosi 50 posto od prosječne neto plate u Distriktu, odnosno 416 maraka, i to u trajanju od godinu dana, a kod blizanaca 18 mjeseci. Ranijim odredbama, nezaposlena majka dobijala je 15 posto od prosječne plate i to u maksimalnom trajanju od tri mjeseca.

Parlament nakon bezbroj pauza i usaglašavanja apsolvirao 15 tačaka. Sjednicu je prekinuta kod usaglašavanja stavova oko prijedloga JP «Komunalno» za povećanje cijene odvoza smeća, a nastavak je zakazan za srijedu, 6. juna.

Cjelokupan rad skupštine, pod vodstvom nove skupštinske većine, može se svesti na slogan jednog poslanika: “Šta ćemo sada???... Pauza.”

 

bF

Pin It