DA LI SU SUBVENCIJE JP KOMUNALNO DOZVOLJENA I ZAKONITA DRŽAVNA POMOĆ ???

Vlada Brčko Distrikta BiH je danas (29.5) odobrila Program utroška za nepovratna novčana sredstva JP Komunalno Brčko u ukupnom iznosu od 2,3 miliona KM, a koja su predviđena Budžetom Brčko Distrikta za 2018.godinu.

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova za isporučenu električnu energiju Elektroprivredi RS-a, nabavku mobilne spalionice, nabavku vozila i opreme, zamjenu dotrajalih trafo-stanica i troškova novogodišnjih ukrasa za kićenje grada.

Reklo bi se, mudra podrška ovom javnom preduzeću za bitne aktivnosti u radu bez kojih bi usluge građanima Distrikta bile dovedene u pitanje. Međutim, otvara se pitanje do koje mjere je dodjela bespovratnih javnih sredstava iz budžeta Brčko Distrikta jednom javnom preduzeću dozvoljena, zakonita i da li se time ne ugrožava slobodna konkurencija na tržištu?

Ovim  pitanjem se bavi državni Zakon o sistemu državne pomoći u BiH koji reguliše pitanja dozvoljene i nedozvoljene državne pomoći. Bez namjere da se ova dodijeljena sredstva  klasifikuju u jednu od ove dvije vrste pomoći, treba se zapitati, da li državni organi imaju pravo, u kojem iznosu, i za koje svrhe, dodjeljivati sredstva privrednim subjektima, pa makar ona imala i status javnih.

Želimo da vjerujemo da se ovim grantovima ne narušava sistem državne pomoći, mada je to vjerovanje do kraja upitno, ali je sigurno da se rentabilnost i stabilnost javnih preduzeća u Distriktu ne treba popravljati grantovima, nego restruktuiranjem i priznatim ekonomskim mjerama. To što Budžet Distrikta može trpjeti da do beskraja pokriva loše poslovanje sigurno nije jedna od tih mjera.

Na kraju, ako se ima na umu da zbog monopolskog položaja javna preduzeća u Brčko Distrikta po svim ekonomskim logikama treba da ostvaruju ekstra profit a ne gubitke, onda je očigledno da ovdje  nije sve na svom mjestu.

 

 

A.U.

Pin It
Print Friendly, PDF & Email