Dr Nišić: Hitno treba usvojiti Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Brčko Distriktu je hitno potreban Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Distrikt je jedino područje u regionu i BiH koje nema taj zakon, upozorava dr. Nišić, poslanik "Stranke za BiH" u Skupštini Brčko Distrikta.

Da je na snazi, samo u prošloj godini, obaveza poslodavaca u Brčkom, po osnovu ovog zakona, bi bila zaposliti više od 100 osoba sa tjelesnim oštečenjima jer primjerice takav zakon u Federaciji BiH, predviđa da na 24 zaposlena, bude uposleno bar jedno lice sa tjelesnim oštećenjem, odnosno invalidnošću. Takođe, zakonom se precizira da su invalidna lica ona sa invalidnošću većom od 70%, te osobe sa lakom i umanjenom mentalnom sposobnošću», rekao je dr Zijad Nišić.

Dr. Nišić je dodao kako će se zalagati da ovaj zakon bude usvojen do konca ove, a u primjeni već u prvom kvartalu.

 

 

Izvor: Radio Brčko

Pin It